Препарати

НОРАЙ

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

26.04.2024

 • Missing thumbnail

  НОРАЙ е селективен хербицид за употреба при мека и твърда пшеница, след поникване на културата. Абсорбира се от плевелите през листата и прониква в меристемните им тъкани. Характеризира се с бързо абсорбиране от листата на плевелите.

  Механизмът на действие:

  включва инхибиране на ацетил-коензим А карбоксилаза (АССаsе), което води до инхибиране на биосинтезата на липиди, които са от съществено значение за образуването на клетъчната мембрана, Резултата е блокиране на растежа на чувствителните житни плевели до 48 часа след прилагането.

  Селективността на културата се основава на способността на растенията да метаболизират първоначалното съединение до свободна киселина и активни производни. Найдобри резултати се получават прилагайки продукта върху плевели в активна фаза на растеж.

  РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ, ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  При мека и твърда пшеница за контрол на едногодишни житни плевели. Пръскането трябва да се направи, когато по-голямата част от плевелите са поникнали, но преди плевелната конкуренция да повлияе добива. Сухата или слепена на буци почва способства за късно поникване на житните плевели и пръскането трябва да закъснее. НОРАЙ може да се прилага с разрешен прилепител (минерално масло или не-йоногенни сърфакганти), за да се подобри ефикасността от третирането.

  Момент на прилагане:

  от фенофаза братене до флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима (ВВСН 20-39).

  Третирането за контрол на видове райграс (Lolium spp.) да не се извършва след фаза на братене на плевела.

  Количество вода: 20-40 л/дка.

  Максимален брой приложения на вегетационен сезон: 1

  Карантинен срок (минимален интервал между последното третиране и прибирането на реколтата): не се изисква, периода се покрива от развитието на културата.

  Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на НОРАЙ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Див овес (Avena fatua)

  Райграс (Lolium sp.)

  Доза

  63 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Пшеница (мека; твърда) – ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза флагов лист:

  флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Райграс (Lolium sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Доза

  63 мл/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Пшеница (мека; твърда) – ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза флагов лист:

  флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка