Препарати

НОМИНЕ 400 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: НОМИНЕ 400 СК е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИОриз – 6-7.5мл/дка + 100мл Биопауър (адювант)
   • Карантинен срок (дни): не се изисква

   • Регистрации на НОМИНЕ 400 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    6 - 7.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу Кокошо просо (Echinochloa crus galli), Кокошо просо оризово (Echinochloa phyllopogon) , Морски болбосхьонус (Bolboschoenus maritimus), Живовлековидна лаваница (Alisma plantago-aquatica), (Heterantheria reniformis), (Lindernia Diffusa) (Limnophila sessilifolia), (Murdannia

    keisak), (Schoenoplectus mucronatus).
    Внася се във фаза BBCH 13 – 25 (разтворени три листа – забележими пет братя)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
    Прилага се с 100 мл/дка адювант Биопауър