Препарати

НОМИНЕ 400 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   Номине 400 СК е хербицид със селективно действие срещу едногодишни едносемеделни и двусемеделни плевели, както и някои видове многогодишни и двугодишни видове. Предназначен е за приложения след поникване в оризови полета и не предизвиква фитотоксични ефекти, когато се прилага според препоръките.

   Предимства:

   – Селективен хербицид за третиране на ориз след поникване;
   – Контролира широк спектър от плевели;
   – Ниски нива на използване, рентабилни лечения;
   – Силно съвместим с други продукти за защита на ориза.

   Режим на действие:

   – Контролира Echinochloa spp., с изключение на Echinochloa phyllogon, върху който има по-слаб ефект и който се разпространява бързо в оризовите полета;
   – Частично контролира други видове треви, Alismataceae и Cyperaceae;
   – Активните вещества бързо се придвижват в растителната тъкан и действат, като пречат на производството на растителен ензим, необходим за растежа, ацетолактат синтаза (ALS).

   Начин на приложение:

   Номине 400 СК се използва в доза от 75 до 80 ml на ха, смесен с адювант (напр. Биопауър)
   Прилагайте веднага след появата, когато оризовите растения са във фаза 3-5 листа до крайната фаза на братене.
   Обемът на разтвора е от 300 до 400 л/ха.
   Валежите могат да се появят 48-72 часа след третирането, без това да повлияе на действието на хербицида.

   Съвместимост:
   Съвместим с повечето растителни продукти, налични на пазара.
   Преди смесване с други продукти за растителна защита, направете малък тест за съвместимост.
   Номине 400 СК е съвместим с основните хербициди за третиране на ориз, но е за предпочитане да се направи физико-химичен тест за съвместимост преди употреба.

   Моля, не забравяйте да прочетете, разберете и следвате пълните условия, отказ от отговорност и указания за употреба. Използвайте подходящи лични предпазни средства, ако е необходимо и когато е необходимо.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на НОМИНЕ 400 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кокошо просо

   Доза

   6 - 7.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу Кокошо просо (Echinochloa crus galli), Кокошо просо оризово (Echinochloa phyllopogon) , Морски болбосхьонус (Bolboschoenus maritimus), Живовлековидна лаваница (Alisma plantago-aquatica), (Heterantheria reniformis), (Lindernia Diffusa) (Limnophila sessilifolia), (Murdannia

   keisak), (Schoenoplectus mucronatus).
   Внася се във фаза BBCH 13 – 25 (разтворени три листа – забележими пет братя)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
   Прилага се с 100 мл/дка адювант Биопауър