Препарати

НИСОРАН 10 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на НИСОРАН 10 ВП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 80 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 80 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Червен овощен акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 51-81 (от набъбване на неразцъфналите пъпки -начало на узряване до първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100-150

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 33-81 ( от 2- 3 листа отворени – до начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 30

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 80 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 80 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 80 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Червен овощен акар

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 51-81 (от набъбване на неразцъфналите пъпки -начало на узряване до първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100-150

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Доза

    50 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14-97 (четвърти лист развит-загиване на старите листа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка