Препарати

НИСОРАН ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

29.05.2024

 • Missing thumbnail

  НИСОРАН ПЛЮС е акарицид с контактно и стомашно действие срещу всички стадии на развитие на акарите ( яйца, ларви, нимфи и възрастни).

  НИСОРАН ПЛЮС съдържа две активни вещества:

  Хекситиазокс:

  е контактен акарицид, който действа на акарите контактно и стомашно. Той няма системно действие, но има добро трансламинарно действие. За пълния ефект от приложението на продукта допринася равномерното и цялостно покритие на дървесината и листната маса. Хекситиазокс е регулатор на растежа на акарите и действа на яйцата, ларвите и нимфите. Той не действа на възрастните форми, но влезли в контакт с продукта, женските снасят стерилни яйца.
  Поради дългата продължителност на действие на Хекситиазокс, в продължение на 2 месеца, обикновено не се изисква повече от едно приложение за сезон. За избягване появата на резистентност към Хекситиазокс не се препоръчва повече от едно третиране за един вегетационен период и редуване на третиранията с други акарициди с различно активно вещество и начин на действие. Третиране да се извършва при отчетено нападение и в правилния момент, насочено срещу
  най-чувствителните към продукта биологични стадии на развитие на акарите.

  Фенпроксимат:

  има бърз парализиращ ефект върху подвижните стадии на развитие на растителноядните акари ( Tetranychidae , Eriophydae ) . Потиска линеенето в ранните стадии на развитие на ларвите на кърлежите .

  Механизмът на действие на НИСОРАН ПЛЮС е да наруши транспорта на електрони във веригата на окислително фосфорилиране в митохондриите чрез инхибиране на коензима NAD-H

  Фенпироксиматът се синтезира от пиразалон. Когато се формилира от системата POCl3/DMF, амидната част на молекулата се енолизира до енаминоловата част и полученият ароматен пиразол, в допълнение към електрофилно заместване при С-4, претърпява нуклеофилно ипсо-заместване на хидрокси групата чрез хлорен атом. В хлорното производно хлорният атом е нуклеофилно заменен от действието на натриев фенолат (силна основа) от фенокси радикала. След това алдехидът се окислява и оксимът О-бензилира с 4-(трет.-бутоксикарбонил)бензил хлорид.

   

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

   

 • Регистрации на НИСОРАН ПЛЮС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов червен акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов червен акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 69-81 (край на цъфтежа-начало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов червен акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов червен акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Червен овощен акар

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 69-83 (край на цъфтежа-начало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 120-170 л/дка