Препарати

НИКОГАН 4 ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.06.2024

  • Missing thumbnail

   НИКОГАН 4 ОД е селективен хербицид, който се абсорбира от листата на плевелите и се пренася чрез флоема и ксилема. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растението, като блокира синтеза на аминокиселините. Чувствителните плевели спират
   развитието си незабавно след приложението на продукта. Плевелите постепенно променят цвета си до червено-жълтеникаво преди да настъпи загиването им след 20-25 дни.

   Спектър на действие:

   НИКО е активен срещу: балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense), видове кощрява (Setaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), лисича опашка (Alopecurus sp.), пирей (Agropyron repens), райграс (Lolium sp.), видове диви проса (Panicum sp.), див овес (Avena sp.), дива ряпа (Rhaphanus raphanistrum), звездица (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), кисели треви (Cyperus sp.), щир (Amaranthus retroflexus), абутилон (Abutilon teophrasti), росопас (Fumaria officinalis), видове лайка (Matricaria chamomilla), полски синап (Sinapis arvensis), спореж (Senecio vulgaris), видове лютичета (Ranunculus sp.), самосевки от слънчоглед.

   УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

   Внася се след поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза 2-ри до 8-ми лист (ВВСН 12-18), а балурът от семе или коренища е с височина 15-25 см (2-4 лист). Едногодишните житни и широколистни плевели трябва да се третират колкото е възможно по-рано, за предпочитане когато са във фаза от 2-ри до 4-ти лист. При забавяне на третирането, хербицидния ефект може да се намали в резултат на припокриване на част от плевелите с листата на царевицата.

   • Да не се третира с НИКОГАН 4 ОД при студено време или когато царевицата е в стресово състояние.
   • Да не се прилага НИКОГАН 4 ОД  при царевица, която е била третирана с органофосфорни инсектициди или хербициди на база бентазон.
   • Да не се прилага след 8-ми лист на царевицата. Дъжд паднал 4 часа след третирането не намалява хербицидния ефект на НИКОГАН 4 ОД

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Преди употреба, разклатете добре опаковката. Препоръчаната доза от НИКОГАН 4 ОД се прилага с 20-40 литра вода за декар. Пръскачката трябва да бъде чиста, изправна и добре калибрирана. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с вода, прибавете необходимото количество от продукта и при непрекъснато разбъркване добавете останалото количество вода. Продължете разбъркването и по време на приложението.

   СМЕСИМОСТ:

   За да се разшири спектъра на действие, НИКОГАН 4 ОД може да се комбинира с продукти контролиращи широколистни плевели. Но поради голямото разнообразие от продукти на пазара, препоръчително е, да се направи тест за съвместимост преди приложение в
   резервоарна смес с други продукти.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на НИКОГАН 4 ОД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Sorghum halepense – балур

   Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)

   Бяла куча лобода (Chenopodium album)

   Просфорник

   Татул

   Черно куче грозде (Solanum nigrum)

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели.