Препарати

НИИМИК ТЕН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие.

 • Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

29.05.2024

 • Missing thumbnail

  НИИМИК ТЕН е инсектицид, предназначен за борба с неприятели в овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството, цветарството, декоративните растения, билките, горското стопанство и складираното зърно.

  Механизъм на действие:

  НИИМИК ТЕН е естествен инсектицид на основата на Азадирахтин, извлечен от семената на дървото Neem (НИИМ)

  • Действа като инхибитор на хитина (IGR), възпиращ фаги, репелент и намалява плодовитостта на насекомото.
  • НИИМИК ТЕН е селективен към полезната ентомофауна и има страничен ефект върху акарите .
  • Той действа като регулатор на растежа, като променя развитието на насекомите в преимагиналните стадии, наред с други неща, инхибира образуването на основният хормон, участващ в контрола на линеене;
  • Освен това има антиапетитно и репелентно действие. Действа при директен контакт и поглъщане.
  • Той има системно действие в растението, също чрез радикална абсорбция и следователно се премества в епигеалната част.

  Предимства:

  Снижава жизнената активност при възрастните и нарушава съзряването на яйцата в женските индивиди, след попадане в тялото им. Поради това те не снасят яйца или са на пихтия.Хубаво е да наблегнем на факта че продуктът не убива директно възрастните насекоми, така че може да наблюдавате техния летеж след пръскане, но те не вредят, тъй като не снасят и не са полово активни!

  Действието на НИИМИК ТЕН върху яйцата, ларвите и възрастните  осигурява 100% защита.Той унищожава до 98-99% от популацията на насекомите. Освен това той е абсолютно безвреден. Тъй като не съдържа отровни съставки, насекомите, умъртвени с НИИМИК ТЕН, могат да служат за храна на птиците. Препаратът не е токсичен за пчелите и не е необходимо те да бъдат затваряни по време на пръскането.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на НИИМИК ТЕН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Белокрилки

  Цикади

  Трипси

  Доза

  200 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Белокрилки, Цикади, Трипси

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Калифорнийски трипс

  Колорадски бръмбар

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/макс – 1000

  Доза :390 мл/дка

  Минимална употреба

  Срещу Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Нощенки (Helicoverpa armigera, Heliothis armigera)

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза :390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Доматен миниращ молец

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Листни въшки

  Молци

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Листни въшки (Aphids sp.), Молци

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Молци

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Молци

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Листни въшки

  Молци

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Листни въшки (Aphids sp.), Молци

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Колорадски бръмбар

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 10-15.
  Вода л/дка мин/макс – 1000 л/дка.

  Доза :390 мл/дка

  Полско производство

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 100

  Доза :260 – 390 мл/дка

  Минимална употреба

  Срещу Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза :260 – 390 мл/дка

   

  Оранжерийно производство

  Срещу Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс -1000 л/дка

  Доза :390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Белокрилки

  Цикади

  Трипси

  Доза

  200 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Белокрилки, Цикади, Трипси

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Белокрилки

  Цикади

  Трипси

  Доза

  200 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Белокрилки, Цикади, Трипси

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Доматен миниращ молец

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 10-15 дни.
  Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доматен миниращ молец

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Доматен миниращ молец

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Полско производство
  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 4-5.
  Интервал между приложенията – 7-10 дни.
  Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Карантинен срок : 3 дни

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс –1000

  Доза : 390 мл/дка

  Карантинен срок : 7 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Белокрилки

  Цикади

  Трипси

  Доза

  200 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Белокрилки, Цикади, Трипси

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Калифорнийски трипс

  Колорадски бръмбар

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/макс – 1000

  Доза :390 мл/дка

  Минимална употреба

  Срещу Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Нощенки (Helicoverpa armigera, Heliothis armigera)

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза :390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Lepidoptera (гъсеници)

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Ларви (Lepidoptera sp.)

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Листни въшки

  Белокрилки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Калифорнийски трипс

  Колорадски бръмбар

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/макс – 1000

  Доза :390 мл/дка

  Минимална употреба

  Срещу Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Нощенки (Helicoverpa armigera, Heliothis armigera)

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс -100 л/дка

  Доза :390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Калифорнийски трипс

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 100

  Доза :260 – 390 мл/дка

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3-5.
  Интервал между приложенията – 10-15.
  Вода л/дка мин/макс – 1000 л/дка.

  Доза :390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Lepidoptera (гъсеници)

  Листни въшки

  Белокрилки

  Цикади

  Листоминиращи мухи

  Калифорнийски трипс

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Срещу Листни въшки (Aphids sp.), Белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), Цикади, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.), Трипс (Frankliniella occidentalis)

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 4-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Доза : 390 мл/дка

  Минимална употреба

  Срещу Ларви (Lepidoptera sp.)

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 4-5
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

  Доза : 260 – 390 мл/дка

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3-5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс -1000 л/дка

  Доза : 390 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Листоминиращи молци

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Листоминиращи молци, Lepidoptera sp.

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс -80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско и оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10.
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Цикади

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3.
  Интервал между приложенията – 7-10 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Листоминиращи молци (Lepidoptera sp.), Цикади

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс – 100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Листни въшки

  Белокрилки

  Нощенки

  Доза

  260 - 390 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Листни въшки

  Белокрилки

  Нощенки

  Доза

  390 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  За оранжерийно и полско производство
  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3-4.
  Интервал между приложенията – 7-10 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка.

  Оранжерийно производство

  Внася се чрез капково напояване

  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс –1000

  Минимална употреба

  Срещу Листни въшки, Белокрилки, Нощенки

  Внася се при поява на неприятеля
  Брой мин/макс приложения – 3-4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка

  Оранжерийно производство

  Срещу Листни въшки, Белокрилки, Нощенки

  Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 10-15
  Вода л/дка мин/мкс – 1000 л/дка