Препарати

НИИМИК ТЕН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие.

 • Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на НИИМИК ТЕН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи молци

   Доза

   200 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Цикади

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Цикади

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Калифорнийски трипс

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Цикади

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Цветя, декоративни растения
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 4-5.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доматен миниращ молец

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 10-15 дни.
   Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 10-15.
   Вода л/дка мин/макс – 1000 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи молци

   Доза

   200 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи молци

   Доза

   200 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доматен миниращ молец

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 10-15 дни.
   Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Доматен миниращ молец

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доматен миниращ молец

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доматен миниращ молец

   Колорадски бръмбар

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 4-5.
   Интервал между приложенията – 7-10 дни.
   Вода л/дка мин/макс –1000 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи молци

   Доза

   200 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се във фаза BBCH 12-89 – (от втори лист до пълна зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 3-5.
   Интервал между приложенията – 10-15.
   Вода л/дка мин/макс – 1000 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/мкс – 80-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Нощенки

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10.
   Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 2-3.
   Интервал между приложенията – 7-10 дни.
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийски трипс

   Доза

   260 - 390 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Калифорнийски трипс

   Доза

   390 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   За оранжерийно и полско производство
   Внася се при поява на неприятеля.

   Брой мин/макс приложения – 3-4.
   Интервал между приложенията – 7-10 дни.
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка.