Препарати

НЕОФЛАН 60 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
   Неофлан 60 ВГ е селективен, почвен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели в слънчоглед и памук. Активното вещество бенфлуралин блокира процеса на делене на клетките в точките на нарастване (корен, кълн) в следствие на което се нарушава поникването на плевелите в почвения слой, третиран с Неофлан 60 ВГ. Продуктът контролира плевелите при поникването им и не действа на вече поникнали плевели.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:
   НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Неофлан 60 ВГ се прилага преди сеитба на културата и преди поникване на плевелите чрез пръскане под ниско налягане и инкорпориране в почвата.
   Чувствителни плевели: видове кощрява (Setaria sp.), видове щир (Amaranthus sp.), бяла куча лобода (Chenopodium album), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), видове просо (Panicum sp.), тученица (Portulaca oleracea), поветица полска (Convolvulus arvensis), дива маргаритка (Chrysanthemum coronarium).
   Умерено чувствителни плевели: черно куче грозде (Solanum nigrum), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria).

   1. Сеитбата може да се извърши веднага след приложението или в период до максимум 6 седмици след приложението на продукта
   2. Да не се засява културата преди изсъхване на продукта.
   3. Да не се прилага продукта след сеитбата на културата.
   4. Продуктът трябва да се инкорпорира в почвата не по-късно от 4 часа след пръскането за да се предотврати намаляване на ефикасността в следствие на фоторазграждане. Оптималният вариант е пръскането и инкорпорирането да се извършат едновременно. Продуктът трябва да се смеси много добре с почвата на дълбочина 5-10 см.
   5. Контролира голям брой плевели като нарушава поникването им от семената. Не контролира вече развити плевели.
   6. Да не се прилага Неофлан 60 ВГ на песъчливи почви или почви съдържащи повече от 5% органично вещество.
   7. Продуктът да не се прилага при прогноза за дъжд, за да се избегнат разливи при оттичането на дъждовната вода.

   • Регистрации на НЕОФЛАН 60 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Широколистни плевели

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Широколистни плевели

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка