Препарати

НЕМАТОРИН Г

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.05.2024

  • Missing thumbnail

   НЕМАТОРИН Г се използва за контрол на нематоди по картофите, както и за спиране на увреждането на клубените от телен червей

   Начин на действие

   • Фостиазат инхибира ацетилхолинестеразата в нервната система на нематодите.
   • Температурата не оказва влияние на действието на продукта.
   • Почвата трябва да е леко влажна.
   • Продуктът предпазва от навлизане на ларвите в третираната култура. Не позволява размножаването на нематодите.

    

   Ползи:
   – Действа при контакт и поглъщане;
   – Ефикасен срещу нематоди и Agriotes spp.;
   – Перфектен в програми за агротехническа защита.

   Начин на приложение:

   Нанесете върху цялата третирана повърхност. НЕМАТОРИН Г трябва да се прилага на дълбочина на почвата от 8 до 10 cm, където може да създаде защитна бариера за корените на растението. От съществено значение е равномерното нанасяне на продукта.

    

   Съвместимост:
   Може да се комбинира с фунгициди, хербициди, инсектициди, течни торове и растежни регулатори, следвайки препоръките на етикета на продукта.
   Консултирайте се с етикетите за съвместимост и направете тест в малък мащаб, когато комбинирате растителни продукти.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   .

    

  • Регистрации на НЕМАТОРИН Г за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващи нематоди

   Доза

   3000 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   2000 г/дка

   Карантинен срок

   120 дни

   Вреда

   Картофена цистообразуваща нематода

   Доза

   1500 г/дка

   Карантинен срок

   120 дни

   Допълнителна информация

   Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни.