Препарати

НЕМАТОРИН Г

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на НЕМАТОРИН Г за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Галообразуващи нематоди

    Доза

    3000 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Телени червеи

    Доза

    2000 г/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Вреда

    Картофена цистообразуваща нематода

    Доза

    1500 г/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Допълнителна информация