Препарати

НЕМАСОЛ 510

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   Начин на действие: Немасол 510 е частичен почвен стерилизатор, който е ефикасен срещу:
   – нематоди – картофена цистообразуваща нематода (Heterodera rostochiensis), Галови нематоди ( род Meloidogynae)
   – болести пренасяни чрез почвата – Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta lycopersici
   – семена и поници на плевели
   – почвени инсекти – телени червеи (Agriotes), дългоножки (Tipulidae), нощенки (Agrotis)

   Подготовка за третирането:
   1. Състояние на почвата: Подготовката на почвата преди третирането е особено важна предпоставка за постигането на добри резултати. Да се отстранят всички остатъци от растения, почвата да се обработи така, че повърхностния слой да бъде фин и без бучки, ако е необходимо да се направи варуване.След извършване на третирането, да не се внасят никакви органични вещества или ако се прави да се използва стерилизиран компост за да се избегне ново замърсяване на почвата.
   Почви с високо съдържание на глина и органични вещества ще задържат за по-дълго време стерилизиращия газ в сравнение с по-песъчливите почви.

   2. Влажност
   Почвата трябва да бъде добре овлажнена до желаната дълбочина на третиране. Ако почвата е твърде суха, третирането да се отложи и да се полее до достигане на добра влага, но без да се преовлажнява. Един лесен тест за определяне на оптималното съдържание на влага е да се вземе шепа пръст и да се притисне в ръка. Образуваната топка остава компактна при отваряне на дланта, но се разбива, когато се пусне на твърда повърхност.

   3. Температура
   Немасол 510 обикновено се прилага след прибиране на реколтата през есента, тъй като традиционно това е най-практичното време за извършване на третирането. При определени обстоятелства, пролетно или лятно приложение е предпочитано, но при всички случаи, температурата на почвата на дълбочина 15 см трябва да не бъде по-ниска от 10оС. По-топлата почва ще подобри разпространението на отделяния газ и ще скъси времето необходимо за третирането, чрез ускоряване периода на разпадане.

   • Регистрации на НЕМАСОЛ 510 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    80000 - 100000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.