Препарати

МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.01.2024

 • Missing thumbnail

  Мустанг™ Форте е противошироколистен хербицид специално разработен за вегетационен контрол на упоритите и резистентни плевели на сулфонилурейни хербициди при житни култури.
  Мустанг™ Форте е единствения на пазара за борба с широколистни плевели, съдържащ 3 активни вещества (флорасулам, аминопиралид и 2,4-D) с възможност за приложение до 2-ри стъблен възел –
  BBCH 32.

  ПРЕДИМСТВА

  • Мустанг® Форте се бори успешно с плевелите при температури от 5°C (средно минимална температура в 6 поредни дни).
  • При проведени опити при пшеница във фаза второ коляно при приложение на Мустанг® Форте в двойна доза не влияе върху физиологията, добива и качеството на зърното.
  • Мустанг® Форте може да бъде използван и през есента, като момента на приложение е от начало на братене: видим първи брат до втория възел е най-малко на 2 см от първия възел ВВСН 21-32.
  • За отличен резултат и икономически изгодно решение при широк спектър и най-висока ефективност дори и при трудни за контрол плевели, включително самосевка технологична рапица и слънчоглед.
  • 100% селективност за житните култури.
  • Един от най-универсалните противошироколистни хербициди.

  СЕИТБООБОРОТ

  Период на изчакване след приложението на продукта до засяването на следващи култури

  • При пропадане на културата: 4 седмици след третирането могат да се засяват зърнено-житни култури или царевица.
  • Следващи в сеитбооборота култури: няма ограничения при зърнено – житни култури, ливадни видове и кръстоцветни. култури.

  Засяване на култури от сем. Бобови и сем. Сложноцветни може да се направи при следните ограничения:

  • 5 месеца след приложението на продукта за люцерна, радичио, салати, слънчоглед и други от сем. Сложноцветни
  • 9 месеца след приложението на продукта за останалите бобови култури и памук.

  Използване на сламата от третираните култури:

  • Сламата, получена от растения третирани с продукта, може да бъде използвана за животинска постилка, храна за животни и промишлени цели.
  • Не трябва да се използва като суровина за тор

  • Регистрации на МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.