Препарати

МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.06.2024

 • Missing thumbnail

  МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ е противошироколистен хербицид специално разработен за вегетационен контрол на упоритите и резистентни плевели на сулфонилурейни хербициди при житни култури.
  Мустанг  Форте е единствения на пазара за борба с широколистни плевели, съдържащ 3 активни вещества (флорасулам, аминопиралид и 2,4-D) с възможност за приложение до 2-ри стъблен възел –
  BBCH 32.

   

  ПРЕДИМСТВА

  МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ се бори успешно с плевелите при температури от 5°C (средно минимална температура в 6 поредни дни).

  • При проведени опити при пшеница във фаза второ коляно при приложение на Мустанг  Форте в двойна доза не влияе върху физиологията, добива и качеството на зърното.
  • Мустанг  Форте може да бъде използван и през есента, като момента на приложение е от начало на братене: видим първи брат до втория възел е най-малко на 2 см от първия възел ВВСН 21-32.
  • За отличен резултат и икономически изгодно решение при широк спектър и най-висока ефективност дори и при трудни за контрол плевели, включително самосевка технологична рапица и слънчоглед.
  • 100% селективност за житните култури.
  • Един от най-универсалните противошироколистни хербициди.

  СЕИТБООБОРОТ

  Период на изчакване след приложението на продукта до засяването на следващи култури

  • При пропадане на културата: 4 седмици след третирането могат да се засяват зърнено-житни култури или царевица.
  • Следващи в сеитбооборота култури: няма ограничения при зърнено – житни култури, ливадни видове и кръстоцветни. култури.

  Засяване на култури от сем. Бобови и сем. Сложноцветни може да се направи при следните ограничения:

  • 5 месеца след приложението на продукта за люцерна, радичио, салати, слънчоглед и други от сем. Сложноцветни
  • 9 месеца след приложението на продукта за останалите бобови култури и памук.

  Използване на сламата от третираните култури:

  • Сламата, получена от растения третирани с продукта, може да бъде използвана за животинска постилка, храна за животни и промишлени цели.
  • Не трябва да се използва като суровина за тор

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1.
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.