Препарати

МУЛИГАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  28.05.2024

  • Missing thumbnail

   МУЛИГАН е инсектицид с контактно и стомашно действие. Активното му вещество спада към към групата на регулаторите на растежа при насекомите. При поглъщане или контакт с МУЛИГАН  се нарушава и спира метаморфозата на насекомите. Максимален брой третирания за вегетация е две.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

    Култура: Портокал, Мандарина, Лимон

   • Вредител: Щитоносни въшки (Aonidiella, Aspidiotus, Saissetia, Ceroplastes)
   • Дозировка: 100-150 мл/дка

                    Праскова, Нектарина, Слива

   • Вредител: Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis (=Diaspis) pentagona), Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus)
   • Дозировка: 30-50 мл/дка

                    Череша, Кайсия

   • Вредител: Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis (=Diaspis) pentagona), Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus)
   • Дозировка: 30-50 мл/дка

                    Ябълка, Круша

   • Вредител: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus)
   • Дозировка: 30-50 мл/дка

                     Маслини

   • Вредител: Маслинова щитоносна въшка (Saissetia oleae)
   • Дозировка: 17,5-37,5 мл/дка

                     Лозя (десертни и винени сортове)

   • Вредител: Щитоносни въшки (Planococcus sp, Parthenolecanium corni)
   • Дозировка: 25-75 мл/дка

   Култура: Домати, Патладжан-(оранжерийни)

   • Вредител: Белокрилки (Bemisia sp, Trialeurodes sp)
   • Дозировка: 25-95 мл/дка

   В оранжерии и на открито: Щитоносни въшки (Eucalimnatus tassellatus, Lepidosaphes spp., Planococcus spp., Pseudococcus spp.), Белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

   • Дозировка: 25-75 мл/дка

   Карантинен срок (дни):

   • Портокал, Мандарина, Лимон – 30 дни;
   • Праскова, Нектарина, Слива – 21 дни;
   • Домати, Патладжан – 3 дни;
   • Декоративни растения (тревни и дървесни), Череша, Кайсия, Ябълка, Круша, Маслини, Лозя – няма.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МУЛИГАН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Щитоносни въшки

   Доза

   25 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   В оранжерии и на открито

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   25 - 95 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   В оранжерийни.

   Внася се при поява на 1ви възрастни насекоми след BBCH 10 (след пълно разтваряне на котиледоните)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-57 (Цветните пъпки са затворени до чашелилистчетата са отворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-57 (Набъбване на неразцъфналите пъпки до фаза „розов бутон”)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на ларви от 1во поколение

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   25 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 08-53 (Разпукване на пъпките до съцветията се виждат изцяло)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на ларви от 1во поколение

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черна маслинова щитоносна въшка

   Доза

   17.5 - 37.5 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-51 (Начало на набъбване на листните пъпки до Набъбване на неразцъфналите пъпки)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-125 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черничева щитоносна въшка

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 81 или 85 (Начало на оцветяване или оцветяването се развива)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   25 - 95 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   В оранжерийни.

   Внася се при поява на 1ви възрастни насекоми след BBCH 10 (след пълно разтваряне на котиледоните)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дк

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на ларви от 1во поколение

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 81 или 85 (Начало на оцветяване или оцветяването се развива)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 81 или 85 (Начало на оцветяване или оцветяването се развива)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-57 (Цветните пъпки са затворени до чашелилистчетата са отворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-57 (Набъбване на неразцъфналите пъпки до фаза „розов бутон”)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка