Препарати

МУЛИГАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МУЛИГАН за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    25 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В оранжерии и на открито

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Доза

    25 - 95 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерийни.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    25 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черна маслинова щитоносна въшка

    Доза

    17.5 - 37.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Маслинова щитоносна въшка (Saissetia oleae)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Доза

    25 - 95 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерийни.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация