Препарати

МОНСУН АКТИВ ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Садържа също 15 г/л ципросулфамид (антидот).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.01.2024

 • Missing thumbnail

  МОНСУН АКТИВ ОД е вегетационен, системен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Продуктът е комбинация от две активни вещества принадлежащи към химичната група на сулфонилуреите плюс антидот. Активното вещество форамсулфурон-натрий действа като се поема от листата и спира растежа и развитието на плевелите. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Антидотът ципросулфамид осигурява селективността на продукта чрез повишаване/ускоряване на метаболизма на активните вещества в царевичните растения.

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАСУШАВАНЕ

  Използвайте МОНСУН АКТИВ ОД само с наземна техника и количество на работния разтвор между 15 и 60 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху площта.

  Прилага се във фаза 2-ри – 6-ти лист на едногодишните широколистни и от 2-ри лист до начало на братене на едногодишните житни плевели. Спрямо паламида се третира във фенофаза „розетка“ на плевела за по–добро поемане на продукта. Спрямо балур от коренища се третира при височина на плевела 15-20 см. Почвеният ефект на хербицида позволява да се запазят третираните площи чисти от вторично заплевеляване с едногодишни плевели по–дълго време в сравнение с други вегетационни хербициди.

  Да се третира само царевичен посев в добро състояние. Не се препоръчва третиране на култура, подложена на някакъв стресов фактор – ниски температури (<10°C) преди и след третиране, преовлажняване, големи температурни амплитуди между деня и нощта, суша, жега, недостиг на хранителни елементи и други. При подобни ситуации културата забавя развитието си и хербицидите от групата на сулфонилуреите могат да предизвикат признаци на фитотоксичност. Симптоми като хлороза или задържане на развитието след третиране с продукта, са временни и не дават отражение върху добива.
  Максимална доза на МОНСУН АКТИВ ОД за сезон, да не надвишава 200 мл/дка.

  ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ

  В случай на компрометиране на насаждение от царевица третирано с МОНСУН АКТИВ ОД може да се засяват следните култури:
  Царевица – след 1 месец и оран или плитка обработка от 10 см; Люцерна и синап – след 3 месеца и оран. Други култури не се препоръчват.

   

  • Регистрации на МОНСУН АКТИВ ОД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Приложение разтваряне на втори-осми лист (BBCH 12-18)
   Срещу балур от коренища се внася с доза 200 мл/дка във фаза на културата разтваряне на втори – осми лист (BBCH 12-18).