Препарати

МОНСЕРЕН Г ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МОНСЕРЕН Г ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Колорадски бръмбар

    Листни въшки

    Телени червеи

    Доза

    60 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    дозата е  при сеитбена норма 2500 кг/ха