Препарати

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Вододиспергируеми гранули (ВГ)

 • Фунгицидна комбинация със системно-контактно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.04.2024

 • Missing thumbnail

  Моментум Екстра ВГ е комбинация от активни вещества принадлежащи към групите фосфонати (фосетил-алуминий) и фталимиди (фолпет).

  Механизъм на действие

  Приложен върху растенията Моментум Екстра ВГ бързо се разпределя по повърхността и се транспортирa в дълбочина. Фосетил-алуминий прониква през епидермиса в паренхимните тъкани и блокира растежа на мицела, предотвратява образуването на нови спори. Фолпет се отлага върху повърхността на третираните части, свързва се със сероводородните съединения в клетките на гъбите и възпрепятства нормалното клетъчно делене. По този начин инхибира кълняемостта на патогенните спори.

  Техника на приложение:

  листно приложение с конвенционална наземна техника.

  За преработка до стафиди не са предоставени подробни данни, а само крайните резултати, които показват, че остатъчните количества се концентрират при сушене на грозде до стафиди.

  Приготвяне на работния разтвор:

  Преди приготвяне на работния разтвор да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Резервоарът на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество продукт при непрекъснато разбъркване. След това резервоарът се допълва догоре с вода. По време на пръскането разбъркването на работния разтвор трябва да продължи. Не приготвяйте повече резервоарна смес отколкото е необходима за работата.

  Смесимост:

  При смесването на Моментум Екстра ВГ с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва по-дългият карантинен срок.

  Почистване на оборудването:

  След третиране изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта места (според законодателството).

  Ограничения:

  Фитотоксичност:

  При употреба съгласно препоръчаната доза Моментум Екстра ВГ не предизвиква фитотоксичност върху културите. Не са установени случаи на токсичност върху съседни култури.

  Управление на резистентност:

  За избягване развитие на резистентност се препоръчва стриктно спазване на посочената доза и брой приложения, както и прилагане на Моментум Екстра ВГ в програма за растителна защита на културите, в която са включени блоково приложение или редуване на фунгициди с различен механизъм на действие.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Екскориоза

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Допълнителна информация

  Винени солтове
  Момент на приложение съцветията се виждат изцяло – начало на узряване (BBCH 53-81).
  Брой приложения: 5, през 12-14 дни.