Препарати

МОДАОН 4 Ф

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.07.2023

  • Missing thumbnail

   МОДАОН 4 Ф Е Хербицид за контрол на широколистни плевели. За приложение след сеитба преди поникване или по време на вегетацията. При слънчоглед и по време на вегетацията при маслодайна рапица и зърнено- житни култури.

   Приложен почвено при слънчоглед, Модаон 4 Ф образува филм, който интоксикира младите поникващи плевели. Ефикасността се благоприятства от добрата почвообработка, светлинната интензивност и почвената влажност. При използване на Модаон 4 Ф след поникването на слънчогледа и плевелите, хербицидът проявява контактно действие към плевелите. При маслодайната рапица, използван във фенофаза 6ти лист, Модаон 4 Ф проявява най-висока селективност, резултат от физическата устойчивост на рапицата (восъчният налеп) към хербицида в тази фаза от своето развитие. Отсъствието на системно действие редуцира отнасянето на Модаон 4 Ф в подземните растителни части.

    

   Механизъм на действие

   Действието на бифенокс е преди всичко контактно върху младите органи на плевелните растения. Попаднал върху тях бифенокс инхибира протопорфириноген оксидаза и причинява загиване на чувствителните плевели.

   Спектър на действие

   Модаон 4 Ф е ефикасен срещу голямата част от едногодишните широколистни плевели при слънчоглед и рапица. Чувствителни плевели: синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum nigrum), видовете щир (Amaranthus sp.), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), лобода (Chenopodium sp.), росопас (Fumaria officinalis), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), див мак (Papaver rhoeas), трицветна теменуга (Viola tricolor) и др. Модаон 4 Ф е регистриран хербицид с действие срещу полски синап в маслодайна рапица.

   Смесимост

   Модаон 4 Ф е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

   Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

   Няма отрицателно действие върху следващите култури. В случай на заместващи култури се препоръчва да се изчакат 4 седмици и да се направи оран преди засяването на ечемик, мека пшеница, твърда зимна пшеница, овес, царевица, рапица, слънчоглед и картофи, грах с високо съдържание на белтъчини.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МОДАОН 4 Ф за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася във фенофаза 4-8 лист на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата.