Препарати

МОВЕНТО 100 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.10.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на МОВЕНТО 100 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Доза

   15 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Доза

   15 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Доза

   15 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Трипси

   Доза

   120-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Листни въшки

   Доза

   15 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-120 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Крушова листна бълха

   Доза

   120-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   0.075 – 0.12 %

   0.12 – 0.15 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Лозова подвижна щитовка

   Доза

   75-95 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   0.075 – 0.095 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   15 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Трипси

   Доза

   120-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   120-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   122-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75-120 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   120-150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   0.075 – 0.12 %

   0.075 – 0.12 %