Препарати

МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    21 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу:

    многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур);
    едногодишни житни плевели (лисича опашка, еднгодишна
    метлица, райграс и кощрява)