Препарати

МИСТИК 25 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   МИСТИК 25 ЕВ се включва в обмяната на патогените и блокира биосинтеза на ергостеролите в тях. По този начин се нарушава изграждането на междуклетъчните мембрани на гъбите вредители, те не могат да се развият и загиват. Преимуществото на тебуконазола е, че се намества не на едно, а на няколко места във веригата на егростеролния синтез. Това намалява многократно риска от появата на резистентност спрямо препарата.

   Препоръки за употреба:

   • МИСТИК 25 ЕВ да се прилага при тихо време, без вятър и температура до 25°С.
   • Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка.
   • За използването на работния разтвор да се използва чиста вода.

   Смесимост:

   МИСТИК 25 ЕВ може да се смесва с повечето използвани в практиката фунгициди, инсектициди и листни торове. Задължително да се направи тест за съвместимостта на двата препарата предварително преди смесване.

   • Регистрации на МИСТИК 25 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листен пригор

    Листни петна

    Ръжда

    Хелминтоспориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листни петна

    Ръжда

    Септориоза

    Фузариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листен пригор

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листни петна

    Ръжда

    Септориоза

    Фузариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка