Препарати

МИСТИК 25 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   МИСТИК 25 ЕВ се включва в обмяната на патогените и блокира биосинтеза на ергостеролите в тях. Така се нарушава изграждането на междуклетъчните мембрани на гъбите вредители, те не могат да се развият и загиват. Преимуществото на тебуконазола е, че се намества не на едно, а на няколко места във веригата на егростеролния синтез. Това намалява многократно риска от появата на резистентност спрямо препарата.

   Начин на употреба:

   • Да се прилага при тихо време, без вятър и температура до 25°С.
   • Количество работен разтвор – 20-40 л/дка.
   • За използването на работния разтвор да се използва чиста вода.


   Смесимост:

   МИСТИК 25 ЕВ  може да се смесва с повечето използвани в практиката фунгициди, инсектициди и листни торове. Задължително да се направи тест за съвместимостта на двата препарата предварително преди смесване.

   Бързо и системно проникване – Мистик 25 ЕВ осигурява изключително добър контрол на болестите, защото се приема чрез листата на растенията и прониква във висока концентрация в уязвимите тъкани 48 часа след третиране.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МИСТИК 25 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Листни петна

   Брашнеста мана

   Листен пригор

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Полиспораза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Фузариоза

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Фузариоза

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Фузариоза

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се пролет/лято  във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка