Препарати

МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.06.2023

  • Missing thumbnail

   МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК има защитно и лечебно действие, като намалява риска от развитие на резистентност и стимулира естествената защитна реакция на растението.

   Мирадор Форте 160 ЕК е комбинация от активни вещества представители на групите триазоли (тебуконазол – предпазно, системно и лечебно действие) и стробилурини (азоксистробин – предпазно, контактно-проникващо и трансламинарно действие). Продукта осигурява отличен контрол както по отношение възникването на инфекция, така и върху по-нататъшното разпространение на патогена. Продукта допринася за по-доброто развитие на културата вследствие подобрена физиология – повече хлорофил, по-добро усвояване на хранителните вещества, по-висок добив.

   Механизъм и спектър на действие:

   МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК действа системно-контактно, стимулира естествената защитна реакция на културите. Продуктът принадлежи към групата на продуктите за растителна защита със зелен физиологичен ефект, засилващ естествените защитни механизми на растенията срещу биотични и абиотични фактори.

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

   Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температури над 25oС. Да не се пръска срещу вятъра.

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

   При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитооборота.

   Приготвяне на работния разтвор:

   Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество от продукта и се допълва с останалата вода. Зареждането на пръскачката става при включена бъркалка.

   Смесимост:

   Не са проведени изследвания за физична и химична съвместимост на МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК с други продукти в резервоарни смеси.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ранен листен пригор

   Кафява ръжда

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния (Бяло гниене)

   Сухо стъблено гниене

   Доза

   175 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация