Препарати

МИНСТРЕЛ 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.01.2024

 • Missing thumbnail

  МИНСТРЕЛ 20 ЕК е селективен, системен, вегетационен хербицид, за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница (обикновена и твърда), ечемик, ръж, тритикале, овес и царевица. Приложен листно, при поникнали плевели, се поема от листата и по проводящата тъкан се разнася по цялото растение. Транслоцира се предимно в листата и частично в корените.

  Активното вещество флуроксипир е синтетичен ауксин. Той блокира растежа и деленето на клетките. В резултат на това, младите части на чувствителните плевели 2-3 дни след третиране престават да нарастват, плевелите се изкривяват характерно, стават хлоротични и до няколко седмици загиват.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

  МИНСТРЕЛ 20 ЕК конторлира редица упорити широколистни плевели в житните, като арабидопсис (Arabidopsis thaliana), кръстец (Senecio vulgaris), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), поветица (Convolvulus arvensis), лепка (Galium aparine), видовете мъртва коприва (Lamium amplexicaule), (L. purpureum), незабравка (Myosotis arvensis), фасулче (Polygonum convolvulus), видове пипериче (Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa), врабчови чревца (Stellaria media), попова лъжичка (Thlaspi arvense), теменуга (Viola arvensis), татул (Datura stramonium), тученица (Portulaca oleracea), черно куче грозде (Solanum nigrum), просфорник (Abutilon theophrasti), слънчоглед (Helianthus annuus), росопас (Fumaria officinalis), глушина (Vicia sativa), звездица (Stellaria media), бутрак (Bidens tripartite) и др.

  • Регистрации на МИНСТРЕЛ 20 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени-флаговият лист е напълно разтворен) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени-флаговият лист е напълно разтворен) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени-флаговият лист е напълно разтворен) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени-флаговият лист е напълно разтворен) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени-флаговият лист е напълно разтворен) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-16 (3 листа разтворени-6 листа разтворени) в ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.