Препарати

МИМИК СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

28.05.2024

 • Missing thumbnail

  МИМИК СК e инсектицид съдържащ тебуфенозид, използван за контрол на вредители от разред Lepidoptera (пеперуди) в царевица, праскова, кайсия.

  Механизъм на действие:

  МИМИК СК е безопасен за нецелеви организми, включително бозайници, водни организми и полезни насекоми (опрашители). Той действа чрез нов механизъм на действие, като имитира действието на хормона на линеене при насекомите, наречен екдизон (стероиден прохормон на основния хормон на линеене при насекомите – 20-хидроксиекдизон, който се секретира от гръдните жлези). Нарушаването на нормалния цикъл на линеене не позволява на ларвите да отделят старата кутикула. Гъсениците на Lepidoptera спират да се хранят само няколко часа след третиране и след това започва преждевременно, смъртоносно линеене.

  При проведените опити е отчетена следната ефикасност:

  • При семкови овощни видове → ябълков плодов червей (Cydia pomonella),
   Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Червена пъпкозавивачка (Pandemis heparana),
   Овощна листозавивачка (Archips podana), Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana);
  • При лозя → шарен гроздов молец (Lobesia botrana),
   еднопоясният гроздов молец (Еupoecilia ambiguella);
  • При домат, чушки, салата и др. → памукова нощенка (Helicoverpa armigera),
   доматен миниращ молец (Tuta absoluta);
  • При ориз – оризов стъблопробивач (Chilo suppressalis);

   

  ПРЕДИМСТВА

  • МИМИК СК e разработен за контрол само на ларвите на определени видове от разред Lepidoptera. Осигурява отличен контрол на ларвите на целевия неприятел и в същото време има минимално влияние върху околната среда и нецелевите организми, което го прави изключително подходящ за включване в програмите за интегрирана растителна защита. Практически не засяга пчели, други опрашители, птици, бозайници, почвени червеи, полезни членестоноги и др.
  • МИМИК СК е много устойчив на отмиване от дъжд и има дълга продължителност на действие.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МИМИК СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  90 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Източен плодов червей (Cydia molesta)

  Внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Интервал между приложенията – 10-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  Минимална употреба

  Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella)

  Внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  90 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Източен плодов червей (Cydia molesta)

  Внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Интервал между приложенията – 10-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  Минимална употреба

  Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella)

  Внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се от ВВСН 30 (начало на удължаване на стъблото)

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка