Препарати

МИЛБЕКНОК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPе 8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.03.2024

 • Missing thumbnail

  Милбекнок е локално-системен Инсектицид и Акарицид с контактно и стомашно действие. Има бърз първоначален ефект и дълго последействие. Милбекнок действа на всички стадии от развитието на акарите.

  Милбекнок е с ново активно вещество за контрол на акарите в селскостопанските култури и има отлично действие срещу всички етапи на развитие на акарите: яйца, ларви, нимфи и възрастни. Продуктът се абсорбира лесно от младите листа, като остава активен в продължение на седмици.

  След третиране акарите спират да се хранят и остават парализирани до загиването им. По-ниски от леталните дози на Милбекнок имат инхибиращ ефект върху възпроизвеждането, така че продуктът продължава да осигурява контрол върху популацията на акарите в продължение на много седмици след третиране.

  Регистриран за употреба при:

  Култура: Ябълки

  • Вредител: червен овощен акар
  • Момент на прилагане: Внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след BBCH 69 – всички венчелистчета са паднали). Второ приложение при поява на неприятеля.
  • Дозировка: 80-200 мл/дка
  • Карантинен срок: 14 дни

  Култура: Ягоди

  • Вредител: обикновен паяжинообразуващ акар и черен овощен акар
  • Дозировка: 100-150 мл/дка
  • Карантинен срок: 7-8 дни

  Култура: Портокали и мандарини

  • Вредител: обикновен паяжинообразуващ акар
  • Дозировка: 300 мл/дка
  • Карантинен срок: 14 дни

  Култура: Декоративни видове

  • Вредител: обикновен паяжинообразуващ акар
  • Дозировка: 25-35 мл/дка

  Опасен за пчелите, да не се използва по време на цъфтеж!

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МИЛБЕКНОК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  25 - 35 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Оранжерии
  Приложение при поява на първите подвижни форми – последващи приложения при поява на вредителя До 3 бр употреби в/у едни и същи растения

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  300 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  При поява на неприятеля

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  300 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  При поява на неприятеля

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Червен овощен акар

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след BBCH 69 – всички венчелистчета са паднали)

  – второ приложение при поява на неприятеля.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Червен овощен акар

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  8 дни

  Допълнителна информация

  първо приложение при поява на подвижни форми – второ приложение при поява на неприятеля