Препарати

МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действи е

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.05.2024

 • Missing thumbnail

  МИКРОТИОЛ Спешъл Ликуид е продукт за растителна защита, използван в биологичното земеделие като фунгицид. Продуктът действа контактно, като има предпазно и газово действие, благодарение на което продуктът прониква и се разтваря в клетъчната обвивка на гъбните патогени. Спира дехидрационните и дихателните процеси, като по този начин се прекратява нарастването дори и на вече развилия се мицел. Същевременно убива и жизнеността на спорите. МИКРОТИОЛ Спешъл Ликуид действа и срещу вредните видове акари по овощни култури и лозя

  Предимства на продукта:

  1.  До 40% по- ефикасен в сравнение с гранулираните формулации
  2. Формулация, устойчива на измиване
  3. Широк прозорец на приложение
  4. Напълно безопасна формулировка с голяма стабилност, подходяща и за биологично земеделие
  5. В смес с други продукти за растителна защита действа като подобрител и предпазва от измиване

  Начин на действие:


  МИКРОТИОЛ е иновативен течен фунгицид с многостранно действие и уникална високоефективна формулация. Сярата действа като естествен фунгицид без остатъци в продукцията. Докато типичните серни продукти съдържат частици със смесени размери, които варират значително от 2 до 5 микрона, суспензионният концентрат на МИКРОТИОЛ съдържа по-малък, равномерен размер на частиците от само 1,2микрона. По този начин се постига по-равномерно покритие на зелената маса за оптимална ефикасност.

  Активната сяра реагира на листната повърхност, образувайки газообразен сероводород. Токсичен за патогените на септорията и брашнестата мана. Газът работи като антиспорулант, поради което предотвратява ранните инфекции, а също и намалява разпространението на болестта там, където вече е налице.
  МИКРОТИОЛ е изключително подходящ за комбиниране в резервоарни смеси с еднокомпонентни фунгициди. Освен фунгицидното си действие МИКРОТИОЛ предотвратява евентуалната поява на резистентност на болестите към масово използваните фунгициди.
  Характеризира се с висока устойчивост на измиване и отлична смесимост с други продукти за растителна защита.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  970 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Церкоспороза

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 39-49 (листата покриват 90 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 60-97 (първи отворени цветове – всички листа са паднали)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Струпясване

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове – напреднало узряване)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1210 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Екскориоза

  Доза

  1210 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Краста

  Лозов листов акар

  Доза

  1930 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Краста

  Лозов листов акар

  Доза

  1930 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  Срещу Ескориоза (Phomopsis viticola)

  Внася се във фаза ВВСН 07-09 (начало на разпукване на пъпките – разпукване на пъпките)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  Срещу Лозова краста (Colomerus vitis /Eriophyes vitis), Лозов листов акар (Calepitrimerus vitis)

  Внася се във фаза от ВВСН 01 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  Минимална употреба

  Лозя
  Срещу Лозова краста (Colomerus vitis /Eriophyes vitis), Лозов листов акар (Calepitrimerus vitis)

  Внася се във фаза ВВСН 13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 60-97 (първи отворени цветове – всички листа са паднали)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 60-97 (първи отворени цветове – всички листа са паднали)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  970 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 16-59

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  970 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  970 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 16-59

  Брой мин/макс приложения -1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Церкоспороза

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 39-49 (листата покриват 90 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Струпясване

  Доза

  730 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове – напреднало узряване)

  Брой мин/макс приложения – 1-8
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка