Препарати

МИКРОСЕД ГЕО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на МИКРОСЕД ГЕО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) 
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) 
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) 
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) 
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.2 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) 
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-14 (втори същински лист – четвърти същински лист)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1.6 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1