Препарати

МИКРОСЕД ГЕО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

28.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  МИКРОСЕД ГЕО е пиретроиден инсектицид под формата на гранули, с контактно действие. Предназначен е за контрол на основните сухоземни членестоноги вредители, които се срещат по селскостопански култури. МИКРОСЕД ГЕО действа котактно, а през фазата на изпаряване, също така има силно репелентно действие, което спомага за повишаване на ефикасността му. Продуктът се нанася локално – в браздата, чрез микрогранулатори и винаги трябва да се засипва с пръст.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  • МИКРОСЕД ГЕО е инсектицид от групата на синтетичните пиретроиди, предназначен за борба с почвените вредители.
  • Продуктът действа при директен контакт или чрез изпарения, като има и репелентно действие.
  • Благодарение на специалните коформуланти, продуктът съдържа хранителни вещества (азот, фосфор и цинк) с действие за стимулиране на покълването.
  • Двойното действие на МИКРОСЕД ГЕО гарантира защита срещу елатериди, нощни червеи и телени червеи,.
  • Позволява да се увеличи максимално развитието на кореновата система и усвояването на елементите, като по този начин се подобрява стартовият ефект в културата.

   

  Ползи:

  • Защита срещу почвени неприятели от момента на сеитбата
  • Дълготрайна устойчивост на инсектицида
  • Перфектна комбинация “2 в 1” защита-подхранване
  • 100% налични хранителни вещества
  • Иновативен производствен процес, водещ до хомогенен продукт, без склонност към натрупване и прах
  • Ниска цена на приложение (със засяване)

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МИКРОСЕД ГЕО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-14 (втори същински лист – четвърти същински лист)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.6 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 - 1.5 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Брой мин/макс приложения – 1