Препарати

МИКАЛ ФЛАШ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.11.2023

  • Missing thumbnail

   МИКАЛ ФЛАШ е фунгицид с пълно системно действие. Той се разпространява в растението с възходящия и низходящия ток. Абсорбира се от листата и притежава много голяма подвижност вътре в растението, като предпазва и новия прираст между две пръскания. МИКАЛ ФЛАШ стимулира естествената имунна реакция на културата срещу патогена.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Необходимото количество продукт да се разтвори предварително в отделен съд. Да се изчака до пълното разтваряне на гранулите, след което така полученият разтвор да се излее в наполовина пълният с вода резервоар. Да се включи бъркалката и да се допълни резервоара догоре с вода. По време на пръскане разбъркването да продължи.
   СМЕСИМОСТ
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на МИКАЛ ФЛАШ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата. Да не се смесва МИКАЛ ФЛАШ с продукти на база дикофол и мед, както и листни торове съдържащи азот.

   • Регистрации на МИКАЛ ФЛАШ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Екскориоза

    Доза

    300 гр/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Plasmop ВВСН 93-97 започва листопада-всички листа са паднали ВВСН 93-97 започва листопада-всички листа са паднали ara viticola