Препарати

МИКАЛ ФЛАШ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   МИКАЛ ФЛАШ е фунгицид с пълно системно действие. Той се разпространява в растението с възходящия и низходящия ток. Абсорбира се от листата и притежава много голяма подвижност вътре в растението, като предпазва и новия прираст между две пръскания. МИКАЛ ФЛАШ стимулира естествената имунна реакция на културата срещу патогена.

   Предимства:

   • Стимулатор на естествената защитна реакция срещу маната;
   • Прониква за 30 мин;
   • Отлична превантивна защита на лозата;
   • Дълъг интервал между третиранията – 12-14 дни защита;
   • Широк спектър на действие – обикновена мана, екскориоза;
   • Липса на резистентност.

   Смесимост:

   Преди смесване на Микал Флаш с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

   • Да не се смесва с препарати на база дикофол и мед, както и листни торове, съдържащи азот.
   • При смесване със СК формулации (например Луна Експирианс СК) – първо в наполовина пълния с вода резервоар, се налива суспензионния концентрат, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество Микал Флаш.
   • При смесване с ВП, ВГ (например Флинт Макс ВГ), ЕК и ЕВ формулации – първо в наполовина пълния с вода резервоар, се сипва необходимото количество Микал Флаш, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество от другия продукт.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Необходимото количество продукт да се разтвори предварително в отделен съд. Да се изчака до пълното разтваряне на гранулите, след което така полученият разтвор да се излее в наполовина пълният с вода резервоар. Да се включи бъркалката и да се допълни резервоара догоре с вода. По време на пръскане разбъркването да продължи.
   СМЕСИМОСТ
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на МИКАЛ ФЛАШ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата. Да не се смесва МИКАЛ ФЛАШ с продукти на база дикофол и мед, както и листни торове съдържащи азот.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МИКАЛ ФЛАШ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Екскориоза

   Доза

   300 гр/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Допълнителна информация

   Plasmop ВВСН 93-97 започва листопада-всички листа са паднали ВВСН 93-97 започва листопада-всички листа са паднали ara viticola