Препарати

МИЗУКИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.01.2024

 • Missing thumbnail

  • Механизъм на действие: МИЗУКИ  е хербицид/десикант с несистемно действие.
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИКартофи – 200мл/дка (за десикация)Картофи – срещу едногодишни широколистни плевели – 100-200мл/дка
   Домати – срещу едногодишни широколистни плевели – 200мл/дка
   Артишок – срещу едногодишни широколистни плевели – 87,5мл/дка
   Лозя – срещу едногодишни широколистни плевели и странични издънки (максимална дължина 15-20см) – 200мл/дка
   Ябълки, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша-наши – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дка
   Праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дка
   Орех, обикновена леска, фисташка (шам-фъстък), кестен – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дка
   Киви – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дка
   Маслини – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дка

   РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИСладък и горчив бадем – срещу едногодишни широколистни плевели и коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – 200мл/дкаЦитрусови култури – срещу едногодишни широколистни плевели – 200мл/дкаБанани – срещу едногодишни широколистни плевели – 200мл/дка

  • Карантинен срок (дни): 3 дни за лозя; 7 дни за картофи, киви, маслини; 15 дни за банани; 21 дни за орех, обикновена леска, фисташка (шам-фъстък), кестен, сладък и горчив бадем; 28 дни за домати; 30 дни за ябълка, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша – наши, праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна, цитрусови култури

  • Регистрации на МИЗУКИ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   87.5 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза- BBCH 12-14 (юли-октомври).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Преди разсаждане (до 1 ден преди разсаждане) (март-юни).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   100 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Като десикант
   Внася се във фаза BBCH 91 (Начало на пожълтяване листата) Преди прибиране на реколтата (юни-октомври).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза BBCH 19-85 (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Странични издънки (максимална дължина 15-20 см) – внася се във фаза BBCH 19-75 (9 и повече листа са отворени – гроздовите зърна са с размер на грахово зърно) (април-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 19-85 (февруари-септември).
   Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта!

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък)
   Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се  във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се  във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък)
   Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се  във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза BBCH 51-75 (цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (март-август).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) BBCH 51-75 (набъбване на неразцъфналите пъпки – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (март-септември).
   Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта!