Препарати

МИЗОНА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  МИЗОНА  е универсален фунгицид, който осигурява отлична ефикасност срещу основните болести по пшеницата и ечемика. Може да се използва както като първо третиране в доза 0,5 – 0,6 л/дка срещу болести, които се появяват рано напролет, така и като второ третиране в доза 0,75 – 1 л/дка във фаза мехур – клас. срещу болести по листата и по класовете.

  Предимства на Мизона:

  • БЪРЗО действие (Активна формула в пространството и времето) на молекулата Xemium
  • Много добра борба срещу много болести, особено житни ръжди и септориоза
  • Физиологични ефекти, водещи до високи и качествени добиви Много добра ефикасност срещу заболявания поради синергията между Xemium  и пираклостробин
  • Гъвкавост в приложението чрез възможност за използване в лечебната схема като първо или второ третиране
  • Отлично съотношение цена/качество

   

  Начин на действие:

  Мизона  е фунгицид, който съчетава действието на две активни вещества с различен начин на действие, пираклостробин от химичната група на стробилурините и Ксемиум  , най-новото и мощно активно вещество на BASF от химичната група SDHI.

  Ксемиум  интелигентна молекулна технология позволява ефективно блокиране на комплекс II от цикъла на Curbs. Ензимът, който се нарича сукцинат дехидрогеназа, играе ключова роля в процеса на дишане на патогена, осигурявайки енергия на гъбичните клетки и молекулярна подкрепа за клетъчния растеж. Тези функции се прекъсват и блокират с максимална ефективност от молекулата SDHI, Xemium ® . От химичната група на стробилурините, пираклостробинът се счита за най-добрият и ефективен стробилурин. Mizona ® съдържа висока концентрация на пираклостробин, което води до множество ползи като: много добра борба с многобройни болести, особено житни ръжди и септориоза, но също така и физиологични ефекти, които водят до високо и качествено производство.

  Приложение:

  Мизона  е фунгицид, одобрен за посеви от есенна пшеница, пролетна пшеница, твърда пшеница, лимец, есенен ечемик и пролетен ечемик, който се бори с болести като: септориоза (Zymos eptoria tritici), кафява ръжда (Puccinia triticina), мрежести петна по листа от ечемик (Pyrenophora teres) , изгаряне на листа от ечемик (Rhynchosporium secalis) . Мизона  може да се прилага в доза 0,5 – 1л/ха в максимум 2 третирания, при минимален интервал от 21 дни между третиранията, с почивка от 35 дни. Периодът на приложение е BBCH 25-69, от средата на братене до края на цъфтежа.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МИЗОНА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Ечемик (зимен, пролетен)
  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда, спелта)
  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  50-100 мл/дка

  Карантинен срок

  350 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  75-100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Листни петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.