Препарати

МЕТСО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на МЕТСО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Септориоза

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 20-40