Препарати

МЕТСО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.05.2024

 • Missing thumbnail

  МЕТСО е фунгицид, съдържащ метконазол като активно вещество, за употреба при зимна пшеница и зимен ечемик. Метконазол е триазолов фунгицид. Принадлежи към инхибиторите на Sterol Biosynthesys (SBI фунгициди), SBI клас I, наименование на групата: DMI (Де-метилиращи инхибитори).

  Механизъм на действие:

  МЕТСО съдържа активно вешество Метконазол . Предназначен е за употреба при зимна пшеница и зимен ечемик. Инхибира биосинтеза на клетъчните мембрани на гъбните клетки. Бързо прониква в растението и се придвижва акропетално към новия прираст. Има добре изразено регулаторно действие върху растежа на културите, което допринася за равномерното развитие, цъфтеж и узряване.

  Разрешени употреби:

  При зимна пшеница за контрол на ръжди (Puccinia spp.) и септориози (Septoria spp.), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

  Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (BBCH 30-59).

  Максимален брой приложения на година: 2

  Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

  Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

  Техника на приложение: Механизирана наземна техника

   

  При зимен еченик за контрол на мрежести петна (Pyrenophora teres) и листен пригор (Rhynchosporium secalis), в доза 150 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

  Момент за приложение: От начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването (BBCH 30-59).

  Максимален брой приложения на година: 2

  Минимален интервал между приложенията: 10-14 дни

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МЕТСО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Листен пригор

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-14
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Септориоза

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-14
  Вода л/дка мин/макс – 20-40