Препарати

МЕТОМОР Ф

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   Фунгицид за контрол на  мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени сортове лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф, две активни вещества с различен начин на действие.

   Фунгицид за контрол на  мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени сортове лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф, две активни вещества с различен начин на действие.

   Фолпет е контактен фунгицид с множествено  въздействие върху редица жизнено важни процеси и функции на гъбния патоген, който инхибира  развитието на патогена и блокира покълването на спорите.

   Диметоморф има трансламинарно и локално-системно действие – прониква в листата и се придвижва акропетално към върха на листа и от горната към долната повърхност на листа. Диметоморф действа чрез нарушаване формирането на клетъчните стени, което води до загиване на клетките на патогенните гъби във всички етапи на развитие – покълване, проникване, колонизиране, спорулация.

   Максимален брой приложения: 4

   Интервал между приложенията: 10 – 12 дни

   Количество работен разтвор: 40 – 100 л вода на декар

   Техника на приложение: конвенционална наземна пръскачка

   Карантинен срок: 40 дни

    

   СМЕСИМОСТ:

   Препоръчително е, винаги да се прави тест за физическа съвместимост преди приложение на Метомор Ф в резервоарна смес с други продукти.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МЕТОМОР Ф за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Сиво гниене

   Доза

   100 - 150 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Превантивно третиране, преди поява на 1- ви симптоми ВВСН 15-18(пети-осми лист е отворен).