Препарати

МЕСИМЕТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.06.2024

  • Missing thumbnail

   МЕСИМЕТ е продукт под формата на суспо-емулсия (СЕ) за употреба като хербицид при царевица, съдържащ активните вещества S-метолахлор и месотрион. S- метолахлор принадлежи към химичния клас хлорацетамиди (HRAC 15), а месотрион към групата на трикетоните (HRAC 27). И двете активни вещества са селективни хербициди за контрол на редица житни и широколистни плевели. МЕСИМЕТ осъществява своята биологична активност, като инхибира клетъчното делене и липидния синтез.

   Разрешени употреби:
   МЕСИМЕТ е разрешен за контрол на широколистни и житни плевели при царевица (за зърно и фураж) в доза 300 мл/дка, приложено с 20-60 л количество вода/дка.

   Момент за приложение: от поява на първи лист до разтваряне на четвърти лист (BBCH 10-14), в ранни фази на развитие на плевелите.

   Чувствителни плевели:
   ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ:
   Чувствителни видове: Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кощрява прешленеста (Setaria verticillata), зелена кощрява (Setaria viridis).
   Умерено чувствителни видове: клубенообразуваща кисела трева (Cyperus rotundus), дланевиден блатен троскот (Paspalum distichum).

   ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ:
   Силно чувствителни видове: Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), татул (Datura stramonium), обикновенният спореж (Senecio vulgaris), черно куче грозде (Solanum nigrum), полско великденче (Veronica arvensis).
   Чувствителни видове: наклонен щир (Amaranthus deflexus), хибриден щир (Amaranthus hybridus), бяла куча лобода (Chenopodium album), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria).
   Умерено чувствителни видове: обикновено чадърче (Calystegia sepium).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МЕСИМЕТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист – разтваряне на четвърти лист), в ранни фази на развитие на плевелите.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка