Препарати

МЕРПАН 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • При спазване на закона за пчеларството

 • с контактно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.04.2024

 • Missing thumbnail

  Мерпан 80 ВГ съдържа 800 г/кг каптан. Който е от групата на фталимидите. Фунгициди, които при контакт с фитопатогена се свързват със сероводородните съединения в клетките на гъбния патоген и инхибират клетъчното делене. Той осигурява защита и действие срещу голям брой гъбни болести по овощни. Като струпясване по ябълка, къдравост по праскова, ранно и късно кафяво гниене, видове сачмянки по сливи, череши, праскови и др. гъбни болести.

  Техника на приложение при всички употреби:

  механизирана наземна техника за цялостно листно пръскане.

  Съвместимост:

  Продуктът не е съвместим с продукти за растителна защита с алкална реакция (бордолезов разтвор, полисулфиди и др.) и продукти на основата на масла и сулфиди. В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид найдългия карантинен срок и предпазните мерки предвидени за най-токсичния продукт. В случай на отравяне, лекарят да се информира за продуктите, включени в сместа.

  Фитотоксичност:

  Не се препоръчва употребата на Мерпан 80 ВГ върху някои сортове ябълки (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) и круши (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap). Препоръчително е да се прилага най-малко 3 седмици след третиране с минерални масла и поне 7 дни след третиране със сяра.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МЕРПАН 80 ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гниене на плодовете при съхранение

  Струпясване

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 9-85 (зелените връхчета са 5 мм над люспите на пъпките – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интгервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Късно кафяво гниене

  Ранно кафяво гниене

  Сачмянка

  Доза

  225 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежаоцветяването се развива)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гниене на плодовете при съхранение

  Струпясване

  Стемфилиум

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 9-85 (зелените връхчета са 5 мм над люспите на пъпките – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интгервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Къдравост

  Доза

  450 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Къдравост

  Доза

  375 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Гъбна сачмянка

  Къдравост

  Фомопсис

  Късно кафяво гниене

  Ранно кафяво гниене

  Доза

  225 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 93-97 започва листопадавсички листа са паднали

  Брой мин/макс приложения – 1
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Късно кафяво гниене

  Ранно кафяво гниене

  Сачмянка

  Доза

  225 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежаоцветяването се развива)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Късно кафяво гниене

  Ранно кафяво гниене

  Сачмянка

  Доза

  225 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежаоцветяването се развива)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гниене на плодовете при съхранение

  Струпясване

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 9-85 (зелените връхчета са 5 мм над люспите на пъпките – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интгервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка