Препарати

МЕРО 80 ЕК

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   Меро 80 ЕК е прилепител, който подобрява омокряемостта, равномерното разпределяне и задържане на работния разтвор върху растенията. Намлява/ предотвратява пенообразуването в работния разтвор.   Увеличават скоростта на проникване на активното вещество и антидота в  растенията.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Да се спазват указанията за приготвяне на работен разтвор посочени на етикета на продукта за растителна защита, с който ще се използва МЕРО 80 ЕК. Важно е продуктът за растителна защита да бъде напълно разтворен в работния разтвор. За да се намали образуването на пяна е препоръчително прилепителят да се добави накрая към вече пълната пръскачка. По време на пръскане разбъркването на работния разтвора да продължи.

   СМЕСИМОСТ
   Разтворът се състои от два компонента – продукт за растителна защита и течният прилепител МЕРО 80 ЕК. Двата компонента трябва винаги да се използват в съотношението описано в етикета на използвания продукт.

   • Регистрации на МЕРО 80 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    прилепител

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    прилепител

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    прилепител

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    прилепител

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация