Препарати

МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие :

   МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ е системен фунгицид със защитен, лечебен и изкореняващ ефект. Има ясно изразено акропетално-системно действие. Продуктът нарушава изграждането на клетъчната стена на мицела, като по този начин спира развитието на гъбата. Ефикасен е срещу гъби от клас Oomycetes (Plasmopara, Phytophthora и др.). МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ прекъсва развитието на гъбните патогени във всички стадии от развитието им.

   Приложение:

   • МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ може да се прилага като превантивно пръскане на листната маса, преди поява на болестта при благоприятни метеорологични условия.
   • Първо пръскане срещу мана по лоза се извършва при наличие на сигнал в периодичния прогнозен бюлетин по растителна защита. При липса на такъв, се препоръчва или превантивно пръскане, или третиране по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяване) на болестта.
   • Следващите пръскания се извършват през интервал от 7-14 дни (първо пръскане от фаза 3-4 лист са отворени до фаза девет и повече листа са отворени, второ пръскане от девет и повече листа са отворени до фаза край на цъфтежа, трето и четвърто пръскане от фаза развитие на плода до фаза омекване на зърната) в зависимост от климатичните условия.
   • Благоприятни климатични фактори за развитието на болестта са – хладно време и валежи.
   • За постигане на лечебен ефект при прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ  е необходимо да се третира максимум 48 часа след паднал валеж и наличие на зараза.
   • При поява на петна, за блокиране на спороношението на гъбата, може да се разчита на антиспорулантния ефект на МЕЛОДИ КОМПАКТ .

   Препоръки за употреба:

   При другите култури също се препоръчва превантивно пръскане на листната маса преди поява на болестта (мана). При наличие на благоприятни за нейното развитие условия може да се прилага и по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяването). Интервалът между приложенията е 7-14 дни, като зависи от метеорологичните условия и натиска от болестта.
   Прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ да се редува с фунгициди от други химични групи с механизъм на действие различен от Амид-карбаматните естери (САА), с цел да се избегне развитието на резистентност. Максималният брой приложения на продукта през вегетацията не трябва да надвишава 4 пъти.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кубинска мана

   Доза

   150 - 185 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   185 г/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   185 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Карантина при полско производство – 20 дни.

   Карантина при оранжерийно производство – 7 дни.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 - 175 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   185 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   185 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   полско производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кубинска мана

   Доза

   150 - 185 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   полско производство