Препарати

МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.11.2023

  • Missing thumbnail

   МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ е системен фунгицид със защитен, лечебен и изкореняващ ефект. Има ясно изразено акропетално-системно действие. Продуктът нарушава изграждането на клетъчната стена на мицела, като по този начин спира развитието на гъбата. Ефикасен е срещу гъби от клас Oomycetes (Plasmopara, Phytophthora и др.). МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ прекъсва развитието на гъбните патогени във всички стадии от развитието им.

   МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ може да се прилага като превантивно пръскане на листната маса, преди поява на болестта при благоприятни метеорологични условия. Първо пръскане срещу мана по лоза се извършва при наличие на сигнал в периодичния прогнозен бюлетин по растителна защита. При липса на такъв, се препоръчва или превантивно пръскане, или третиране по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяване) на болестта. Следващите пръскания се извършват през интервал от 7-14 дни (първо пръскане от фаза 3-4 лист са отворени до фаза девет и повече листа са отворени, второ пръскане от девет и повече листа са отворени до фаза край на цъфтежа, трето и четвърто пръскане от фаза развитие на плода до фаза омекване на зърната) в зависимост от климатичните условия. Благоприятни климатични фактори за развитието на болестта са – хладно време и валежи.За постигане на лечебен ефект при прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ е необходимо да се третира максимум 48 часа след паднал валеж и наличие на зараза. При поява на петна, за блокиране на спороношението на гъбата, може да се разчита на антиспорулантния ефект на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ.

   При другите култури също се препоръчва превантивно пръскане на листната маса преди поява на болестта (мана). При наличие на благоприятни за нейното развитие условия може да се прилага и по време на инкубационния период (до 72 часа след заразяването). Интервалът между приложенията е 7-14 дни, като зависи от метеорологичните условия и натиска от болестта.
   Прилагането на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ да се редува с фунгициди от други химични групи с механизъм на действие различен от Амид-карбаматните естери (САА), с цел да се избегне развитието на резистентност. Максималният брой приложения на продукта през вегетацията не трябва да надвишава 4 пъти.

   • Регистрации на МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кубинска мана

    Доза

    150 - 185 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    полско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    185 г/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Карантина при оранжерийно производство – 7 дни.
    Карантина при полско производство – 20 дни.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 - 175 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    185 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    185 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    полско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кубинска мана

    Доза

    150 - 185 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    полско производство