Препарати

МЕЛВАР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.11.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на МЕЛВАР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Ръжда

   Фузариоза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Ечемик (пролетен и зимен)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Фузариоза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Ръжда

   Фузариоза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Пшеница (зимна и пролетна; мека и твърда)
   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния (Бяло гниене)

   Чернилка

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-80 (няма странични разклонения – започване на узряване: зелени семена, чувство за празни шушулки).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Ръжда

   Фузариоза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Фузариоза

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.