Препарати

МЕДЕЙРО Ф ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С комбинирано действие (системно и несистемно).

 • Употребата на този продукт и други продукти за раститителна защита употребявани при лозя, съдържащи фосетилалуминий, калиеви фосфонати, динатриеви фосфонати и други водещи до образуване на фосфонова киселина, да се ограничи до общо 10 кг еквивалент на фосфонова киселина/хектар за година.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

17.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  МЕДЕЙРО Ф ВГ е контактен и системен фунгицид с възходяща и низходяща мобилност. Продуктът съдържа алуминиев фосетил, фосфонат, който активира физиологичната защита на растенията и фолпет, молекулата, която е част от фталмидната група, инхибира няколко метаболитни процеса, които действат върху няколко механизма в биологичния цикъл на патогена. Има превантивно действие и слабо лечебно действие.

  Основни функции:

  • МЕДЕЙРО Ф ВГ е фунгицид за борба с мана по лоза, с превантивно действие с пълна системност (възходяща и низходяща транслокация);
  • МЕДЕЙРО Ф ВГ гарантира пълна защита на цялото растение, включително новообразуваните части между третиранията;
  • Действа чрез стимулиране на естествените защитни механизми. С бързо попиване, 30 минути след нанасяне, осигурява устойчивост на измиване. Високата устойчивост на действието (12-14 дни), дори и в по-напреднали фази на вегетация;
  • Формулиран във вододиспергируеми гранули (WG), позволяващи по-голяма лекота на употреба и безопасност за апликатора.
  Начин на използване:

  Продуктът се прилага превантивно, при предупреждение, когато климатичните условия са благоприятни за поява на мана. Интервалът между две последователни приложения е 10-14 дни, в зависимост от климатичните условия и заразния натиск.

  При десертното грозде последното третиране се прилага на етап BBCH 69 (край на цъфтежа)

  Максималният брой третирания с МЕДЕЙРО Ф ВГ е 3 на сезон.

   

  Съвместимост:

   

  Продуктът не е съвместим с продукти на медна основа или листни торове. Никога не смесвайте продукти, без първо да извършите тестове за съвместимост на малки площи.

   

  Начин на приготвяне

   

  Уверете се, че оборудването за пръскане е чисто и в добро работно състояние. Преди употреба е необходимо оборудването да се калибрира, за да се осигури еднаквост.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МЕДЕЙРО Ф ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  400 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Вреда

  Мана

  Доза

  400 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Лозя (винени сортове)
  Внася се до BBCH 83 (зърната формират цвят).

  Брой мин/макс приложения – 1-3.
  Интервал между приложенията – 10-14 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка.

  Да не се консумират листа от лози, третирани с продукта!

  Лозя (десертни сортове)

  Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1-3
  Интервал между приложенията – 10-14 дни

  Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
  Да не се консуми-рат листа от лози, третира-ни с продукта