Препарати

МАТСУДА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.02.2024

  • Регистрации на МАТСУДА ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   6-20 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Неземеделски площи (железопътни линии)
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
   За плевелите: преди поникване до 4 лист
   Брой мин/макс – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
   Лентово приложение.
   Приложение с трактор: 20 -40 л вода/дка
   Ръчно приложение: 60 л вода/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   6-20 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Лозя (винени и десертни сортове)
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се пролет
   За плевелите: преди поникване до 4 лист
   Брой мин/макс – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
   Лентово приложение на общо 30 % от площта.
   Приложение с трактор: 20 -40 л вода/дка.
   Ръчно приложение: 60 л вода/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   6-20 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Маслини
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели
   – внася се на пролет
   За плевелите: преди поникване до 4 лист
   Брой мин/макс – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
   Лентово приложение на общо 30 % от площта.
   Приложение с трактор: 20 -40 л вода/дка
   Ръчно приложение: 60 л вода/дка.
   За консумация са само третирани маслини, събрани от дървото.

   Минимална употреба Маслини
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се на есен
   За плевелите: преди поникване до 4 лист
   Брой мин/макс – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
   Лентово приложение на общо 30 % от площта.
   Приложение с трактор: 20 -40 л вода/дка
   Ръчно приложение: 60 л вода/дка.
   За консумация са само третирани маслини, събрани от дървото.
   Забележки:
   Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита МАТСУДА ВГ, съгласно
   Приложение № 2 от настоящата заповед за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при есенно третиране на маслини.
   Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита МАТСУДА ВГ, съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед, за контрол на едногодишни житни и широколистни
   плевели при есенно третиране на маслини, е на лицето прилагащо продукта.