Препарати

МАТЕНО ФОРТЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Да не се използва при наличие на пчели и други опрашващи насекоми.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.01.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
  MATEНO ФОРТЕ
  е селективен, системен хербицид съдържащ 3 активни вещества – аклонифен, дифлуфеникан и флуфенацет. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата и от корените. Аклонифен принадлежи към групата на дифенилетерите и инхибира синтеза на каротеноиди и хлорофил. Дифлуфеникан е от групата на фенилетерите и инхибира синтеза на каротеноиди. Флуфенацет е VLCFA инхибитор, възпрепятстващ клетъчното делене.

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:
  Оптималният срок за приложение на МАТЕНО ФОРТЕ е през есента, почвено след сеитба преди поникване или ранновегетационно във фаза 1-3 лист на зимната пшеница. Плевелите се контролират най-добре до фаза 3 лист при житните до 4 лист на широколистните плевели. МАТЕНО ФОРТЕ трябва да се прилага само при растения в добро състояние и активна вегетация. Да не се третират посеви, които са подложени на някакъв стресов фактор и имат забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, нападение от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. 2 часа след пръскането, не трябва да е паднал валеж. Срок на повторно влизане след третиране: 48 часа.

  УКАЗАНИЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
  Необходимото количество продукт да се излее в наполовина пълният с вода резервоар. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

  • Регистрации на МАТЕНО ФОРТЕ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   160 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно ВВСН 11-13 (фаза първи-трети лист на културата)
   Брой мин/макс приложения – 1