Препарати

МАСАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа още пиперонил бутоксид (синергист) – 300 г/л

 • С несистемно действие

 • SPe8 – Опасен за пчелите При спазване Закона за пчеларството - да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите

 • Не повече от 2 приложения на вегетационен период за културата

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

11.04.2024

 • Missing thumbnail

  МАСАН  съдържа пиперонил бутоксид (PBO), за който е известно, че инхибира детоксикацията на пиретроидите от насекоми, чрез свързване на PBO метаболит със специфичен клас ензими (цитохром P450). Това означава, че PBO стопира развитата вече устойчивост на неприятелите към пиретроиди и предотвратява появата ѝ в бъдещ момент. Продуктът започва да действа още в момента на попадането му върху третираните площи.

   

  ПРЕДИМСТРА:

  Широкоспектърен, двукомпонентен инсектицид
  -Силно изразен “Knock down” ефект
  -Дълго последействие
  -Устойчивост на интензивно UV лъчение
  -Стопира развита вече устойчивост на неприятелите към перитроиди
  -Предотвратява бъдещо развитие на устойчивост на неприятелите към перитроиди

  Ползи:

  МАСАН съдържа 100 грама на литър циперметрин, но към него е добавен друг продукт – Пиперонил бутоксид. Той подобрява действието, като го засилва и удължава. Освен всичко друго добавеният продукт подсилва устойчивостта на UV лъчите. Отделно от това в годините неприятелите придобиват резистентност. Благодарение на своята комбинация Масан има антирезистентно действие. На практика с този продукт земеделците получават надеждно решение без риск при интензивно ултравиолетово лъчение и от резистентност на неприятелите.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МАСАН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при нападение.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапична стъблена бълха

  Рапичен цветояд

  Зелева листна въшка

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Срещу ларви в ВВСН 15-30 (разтворен пети лист-начало на нарастване на стъблото)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка