Препарати

МАНФИЛ 80 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МАНФИЛ 80 ВП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се в ВВСН 10- 91 (от клубени: първите листенца започват да нарастват до начало на пожълтяване на листата)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50 – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-79 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50 – 100 л/дка