Препарати

МАКСИМ КУАТРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на МАКСИМ КУАТРО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гниене на семена

   Доза

   67 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Гниене на семената и пониците (Fusarium spp., Pythium spp.) – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
   1,68 мл/дка, 8,4 мл/ SU (семенна единица)
   Брой мин/макс приложения – 1
   При максимална посевна норма: 10 000 семена/дка или до 2 SU/ха 1SU = 50 000 семена. (1000 семена ≥ 250 г)