Препарати

МАКСИМ ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.11.2023

  • Missing thumbnail

   Максим Екстра има изключително широк спектър на контролираните болести и много висока ефективност на контрол на Снежна плесен (Monographella nivalis) и Фузариум (Fusarium spp).

    

   Предимства и възвръщаемост на инвестициите от Максим Екстра при житни култури:

   • Максим Екстра осигурява мощна защита на житните растения до момента на поникване срещу всички икономически важни почвени и семенно преносими фитопатогени
   • Максим Екстра намалява загубите, осигурявайки здрав и добре гарниран посев
   • Третирането на семената с Максим Екстра води до висока възвръщаемост на инвестициите не само в райони с висок добивен потенциал, но и в райони с по-нисък потенциал
   • Гъвкава доза на приложение съобразно предстоящите климатични и фитопатогенни условия
   • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана техника за целта. Третирането на семената е единствения и незаменим метод за контрол на болести по житни култури, пренасяни чрез семена;
   • Да не се смесва с други обеззаразители, съдържащи органични разтворители;
   • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
   • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба; Третираните семена да се съхраняват на обезопасено, хладно и проветриво място, подходящо етикетирани и да се засеят възможно най-бързо;
   • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката;
   • Работниците, извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно работно облекло и ръкавици.

    

   • Регистрации на МАКСИМ ЕКСТРА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Хелминтоспориоза

    Фузариоза

    Ленточна болест

    Доза

    150 - 200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Снежна плесен

    Мрежести петна

    Покрита главня

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузариоза

    Червени петна

    Доза

    150 - 200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Хелминтоспориоза

    Листни петна

    Петносване по плевите

    Праховита главня

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Хелминтоспориоза

    Фузариоза

    Петносване по плевите

    Твърда главня

    Вджуджаваща главня

    Доза

    150 - 200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Снежна плесен

    Праховита главня

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузариоза

    Доза

    150 - 200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Хелминтоспориоза

    Снежна плесен

    Стъблена главня

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Хелминтоспориоза

    Фузариоза

    Доза

    150 - 200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Петносване по класа

    Снежна плесен

    Жълто-кафяви петна

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация