Препарати

МАКК 50 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.10.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МАКК 50 ВП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0,15%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Церкоспороза

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Гъбна сачмянка

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Фаза на приложение: BBCH 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    полско производство 0,15%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Фаза на приложение: BBCH 97-10 (след прибиране на продукцията, във фаза „всички окапали листа – фаза „миши уши”).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0,15%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Къдравост

    Доза

    300 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    0,3%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Гъбна сачмянка

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Фаза на приложение: BBCH 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Гъбна сачмянка

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Фаза на приложение: BBCH 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    300 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    (до фаза миши уши) 0,3%