Препарати

МАЗА 4 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.06.2024

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

   МАЗА 4 СЛ е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се основно от надземните маса и по системен път (по флоема и ксилема) се придвижва до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

    

   Предимства:

   – Най-доброто решение за борба с икономически важни и трудни за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси синя китка;

   – Има допълнително почвено действие (до 30%).

    

   Съвети при приложение на МАЗА 4 СЛ:

   • При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на братене на житните видове
   • Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
   • При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от вторичен подраст. За контрол на вторичното заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида Тарга Супер 5 ЕК
   • Оптимален момент на приложение срещу синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
   • Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
   • След третиране, за по-бързо преодоляване на стреса, се препоръчва употребата на продукти от SEIPRO линията – КАИШИ, ШИГЕКИ.
   • Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на дка

    

   Момент на прилагане: от фенофаза „първа двойка листа“ до „осми лист“ (BBCH 12- 18).
   Количество вода: 15-40 л/дка
   Максимален брой приложения на година: 1
   Техника на приложение: механизирана наземна техника
   Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се изисква
   Ефикасен за контрол на просфорник (Abutilon theophrasti), щир обикновен (Amaranthus retrofelexus), полски пролез (Mercurialis annua).
   Умерено ефикасен за контрол на бяла лобода (Chenopodium album).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МАЗА 4 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони/ имазамокс.
   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (първа двойка листаосми лист)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка