Препарати

МАДЕКС ТВИН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Да се пръска привечер

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

28.05.2024

 • Missing thumbnail

  ОПИСАНИЕ:

  МАДЕКС ТВИН  е единствен по рода си на българския пазар вирусен инсектицид!

  Предимство на продукта е, че може да бъде използван по време на цъвтеж и преди беритба, когато химичните пестициди не се препоръчват.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  • МАДЕКС ТВИН съдържа Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литър и предлага висок ефективен контрол срещу източен плодов червей и ябълков плодов червей.
  • Вирусът убива ларвите в началото на техния стадий на развитие. Ако се приложи в по-ранен етап с по-ниска доза, ларвите са убити и в по-късен стадий на развитие осигурява отличен контрол на популацията.

  Приложение:

  • Използва се за пръскане на плодовете при снесени яйца преди излюпването на ларвите на плодовия червей.
  • Ако пръскането е извършено навреме, ларвите след излюпването нагризвайки коричката на плода, за да се влязат в него, където изцяло се развиват, поемат част от вируса.
  • Вирусът много бързо се развива в тялото на гъсеницата и тя загива.
  • Вирусните препарати са изключително ефикасни, защото загива голяма част от популацията и за 1-2 години след приложението им почти не се срещат червливи плодове и не се налага пръскане с препарати, защото вирусните инфекции се предават най-бързо и са най-ефективни.

  Доза: 10 мл/дка

  Смесимостта е с всички инсектициди, фунгициди, торове. Единственото условие pH на разтвора да е между 5 и 8,5

  Употреба: 2-3 пръскания срещу първо и второ поколение. Пръска се привечер

  Снасянето на яйцата започва от 5 до 14 дни след началото на летежа и снасят около 45 яйца. Излюпването на яйцата става 7-14 дни, като се влияе от топлината. При по топло време се излюпват за 7 дни. Това е точният момент които търсим. Инсектицидите НимАзал Т/С, Мадекс, Лимоцид, Рапакс. Трябва да са напръскани преди излюпването на ларвата за да бъдат ефективни. Да не се пръска когато е летежа на възрастното а да се търси преди излюпване на плодовият червей.

  Да се избегне смесването с медни продукти!

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на МАДЕКС ТВИН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране –при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс.12/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране – при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс. 9/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране – при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс. 9/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране –при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс.12/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране –при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс.12/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Първо третиране – при масов летеж на пеперудите, преди излюпване на първите гъсеници до вгризването им в плодовете

  Брой мин/макс приложения – Макс. 9/ вегетационен период
  Интервал между приложенията – 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
  Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка