Препарати

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
   МАГНЕТО ТОП 464 СЛ е комбиниран листен системен хербицид с гъвкаво приложение при царевица и житни култури по време на вегетация срещу широк спектър от едно- и многогодишни плевели в т.ч. и устойчивите на 2,4 Д. МАГНЕТО ТОП 464 СЛ се поема веднага от младите листа и корените и се разнася из цялото растение – достига до кореновата система и надземните части на плевелите, включително в зоните на нарастване (меристемните тъкани). Първите видими признаци на действие се появяват в рамките на 2-3 дни, плевелите обикновено загиват след 10-14 дни.

   СМЕСИМОСТ:
   МАГНЕТО ТОП 464 СЛ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за смесимостта между двата препарата предварително.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Необходимото количество продукт да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и почистващ продукт, последвано от многократно обилно изплакване.

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:
   Пресистентността на МАГНЕТО ТОП 464 СЛ в растенията и почвата е около 20 дни. Продукта не оказва въздействие върху следващите култури е сеитбообращението.

   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
   – Да не се третира при силен вятър
   – Продукта да се прилага при температура от 12 до 25 С
   – Да не се третира след препоръчаните фрази при житни култури
   – Категория на употреба: Втора професионална
   – Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – не приложим

   • Регистрации на МАГНЕТО ТОП 464 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Зимен ечемик
    Внася се във фаза ВВСН 14-29 (3 листа разтворени-край на братенето. Видими са максимален брои братя) пролетта

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Зимна пшеница
    Внася се във фаза ВВСН 14-29 (3 листа разтворени-край на братенето. Видими са максимален брои братя) пролетта

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-18 (разтваряне на трети лист-осми лист)  пролетта.
    При царевица ца силаж във височина на културата 10-20 см.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 25-30 л/дка