Препарати

МАГЕОС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на МАГЕОС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза след прибиране на реколтата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Трипси

    Ивичест грахов хоботник

    Нощенки

    Грахова листозавивачка

    Зелена грахова листна въшка

    Доза

    8 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    (Kakothrips robustus)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Цикади

    Нощенки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост. Почвено третиране

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Доза

    8 - 20 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    5 - 33 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Салата(полско рлоизводство):

    – Нощени (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoleta)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Миниращи мухи

    Житна листозавивачка

    Листни въшки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Вреда

    Галици

    Листни въшки по класовете

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    за семепроизводство​

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелев стъблен скритохоботник

    Хищна галица

    Светлокрака зелева бълха

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Кръстоцветен молец

    Бяла зелева пеперуда

    Пеперуда огневка (Hellula undalis)

    Рапична листна оса

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    8 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13 – 70 Разтваряне на третите листа на главното стъбло (> 4 см) – поява на първи плод

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)
    Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Котиледоните се разтварят напълно – пълна зрялост

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ленов трипс

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 09 – 89 Поникване: колеоптилът пробива почвената повърхност – пълна зрялост

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Лозова цикада

    Огневки

    Лозова листозавивачка

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Шарен гроздов молец

    Еднопоясен гроздов молец

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba).
    Почвено третиране
    Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Миниращи мухи

    Житна листозавивачка

    Листни въшки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Вреда

    Галици

    Листни въшки по класовете

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    за семепроизводство​

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    8 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    8 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Миниращи мухи

    Житна листозавивачка

    Листни въшки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Галици

    Листни въшки по класовете

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    за семепроизводство​

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Доза

    20 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)
    внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Котиледоните се разтварят напълно – пълна зрялост

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рапичен стъблен скритохоботник

    Рапична стъблена бълха

    Рапичен цветояд

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    49 дни

    Вреда

    Шушулков хоботник

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    49 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Миниращи мухи

    Житна листозавивачка

    Листни въшки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Галици

    Листни въшки по класовете

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    за семепроизводство​

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Миниращи мухи

    Житна листозавивачка

    Листни въшки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Галици

    Листни въшки по класовете

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    за семепроизводство​

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Доза

    8 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10 – 85 (котиледоните са напълно разтворени – 50% от чушките са узрели, зърната са твърди)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    5 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Нощенки

    Цвеклова муха

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: кълнът пробива почвената повърхност – кореноплодите са в техническа зрялост

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нощенки

    Цикади

    Доза

    7 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba).
    Почвено третиране.
    Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (поява на първи лист – втора реколта: повечето плодове са оцветени)