Препарати

МАВРИК 2 Ф

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   МАВРИК 2 Ф е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба с неприятели по маслодайна рапица, пшеница, краставици и пипер в оранжерии, краставици и домати на открито, люцерна и захарно цвекло. МАВРИК 2 Ф щади полезната ентомофауна, безопасен е за медоносните пчели и е възможно най-добрият инсектицид, намиращ място в интегрираната растителна защита.

   Момент на приложение:

   Третиранията трябва да започнат веднага при поява на неприятеля. Повтарянето на третиранията, когато се налага, да е в интервал според. Необходимостта от третиране се определя от активността на растежа на културата, при което се получава намаляване на активното вещество на см2, климатичните особености, проявите и характера на развитие на вредителите. Маврик 2Ф не се влияе толкова силно от високи температури, както повечето други пиретроиди.

   За употребите при маслодайна рапица моментът на приложение е:

   Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) в BBCH 33-69 (видимо нарастване на трето междувъзлие – край цъфтеж);
   – при рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) в BBCH 13-59 (разтвoрен трети лист -жълт бутон)
   – при рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus) в BBCH 13-19 (разтворен трети лист – девет и повече листа оформени).

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

   Необходимо е много добро покриване на листната маса с продукта при третиране на маслодайна рапица, с оглед постигане на ефикасно намаляване числеността на неприятелите. При рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) по рапица се постига умерен контрол. Да се третира при тихо време, без вятър за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температури над 25 С.

   Механизъм и спектър на действие:

   Маврик 2 Ф има предимно контактно действие, потискащо развитието на акарите. Тъй като Маврик 2 Ф не е отровен за пчелите, той е идеалният продукт за борба срещу насекомните неприятели по време на цъфтеж на културите (рапица). Продуктът е селективен към хищните насекоми и полезната ентомофауна, което определя неговото важно място в системите за интегрирана растителна защита. Маврик 2 Ф се характеризира с много бърз начален ефект. Маврик 2 Ф унищожава широк спектър от икономически важни насекомни неприятели атакувайки централната им и периферна нервна система, като при това се прекъсва предаването на нервни импулси.

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

   При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитбооборота.

   Приготвяне на работния разтвор:

   Необходимото количество Маврик 2 Ф се излива в наполовина напълнения с вода резервоар на пръскачката. Разбъркайте и допълнете резервоара с останалото количество вода. Поддържайте умерено разбъркване на разтвора по време на третиране. Разбърквайте добре опаковката преди приготвяне на работния разтвор.

   Смесимост:

   Маврик 2 Ф може да се смесва с повечето пестициди.

   Препоръки при употреба:

   Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на МАВРИК 2 Ф за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доматена листна въшка

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Памукова листна въшка

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   оранжерии 0,2%

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Рапична стъблена бълха

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация