Препарати

ЛУНА СЕНСЕЙШЪН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   ЛУНА СЕНСЕЙШЪН е широкоспектърен фунгицид с превантивно, системно и лечебно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас –Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението прониква чрез листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. На активното вещество трифлоксистробин се дължи мезостемното – трансламинарно и газово преразпределение и предпазното действие на продукта, а също така се наблюдава и частично действие върху покълването на спорите и растежа на мицела върху растителната повърхност.

   УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

   Ягоди (оранжерийно производство) се препоръчва продуктът да се прилага и с гръбна пръскачка. При третиране на ягоди отглеждани на конструкции, които са по-високи от 1 м, да не се прилага ЛУНА СЕНСЕЙШЪН , с цел защита на оператора.

   При марули (полско производство), се препоръчва продуктът да се прилага чрез наземна техника или гръбна пръскачка.

   Вентилирайте обработените парници/оранжерии старателно, докато спреят изсъхне преди повторно влизане.

    

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

    

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт в отделен съд.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛУНА СЕНСЕЙШЪН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   60 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (листна розетка напълно формирана-формирана цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения 1
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Пипер, вкл. лют пипер и чили – оранжерийно производство
   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (от начало на цъфтеж- до пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения 2
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50 – 150 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Брашнеста мана

   Доза

   60 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-89 (поява на столони-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

   Брой мин/макс приложения 1-2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 80 мл/дка