Препарати

ЛУНА КЕЪР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Луна Кеър е системен фунгицид за вегетационно приложение с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. Алуминиевият фозетил се придвижва възходящо и низходящо в растението, като предпазва и новия прираст между пръсканията. Притежава двойно действие – непряко, като индуцира образуването на фитоалексини и стимулира естествена имунна реакция и директно – инхибирайки образуването на енергия в клетките на патогена.

   Луна Кеър осигурява пълна антибактериална защита в периода след цъфтежа, като същевременно контролира надеждно брашнестата мана и струпясването, включително мозаечната форма. В борбата с последния Луна Кеър ефективността му не отстъпва на най-мощните контактни препарати, но с двойно намаляване на броя на третиранията и съответно удължаване на интервалите между тях

   УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

   Използвайте Луна Кеър само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

   Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

   ПРЕДИМСТВА:

   • Двоен механизъм на действие върху патогена.
   • Ефективен срещу широк спектър от патогени.
   • Възможността за намаляване на химическия натиск върху културата поради намаляване на броя на обработките.
   • Дълготрайна защита с дълготраен ефект Няма кръстосана резистентност.

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта ЛУНА КЕЪР не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛУНА КЕЪР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Бактериоза

   Бактериален рак

   Стемфилиум

   Струпясване

   Огнен пригор

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-81 (набъбване на неразцъфналите пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Бактериоза

   Бактериален рак

   Стемфилиум

   Струпясване

   Огнен пригор

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-81 (набъбване на неразцъфналите пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Струпясване

   Огнен пригор

   Бактериален рак

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 71-81 (размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)
   Брой мин/макс приложения – 3

   Интервал между приложенията – 7

   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дк