Препарати

ЛУНА КЕЪР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   Луна Кеър е системен фунгицид за вегетационно приложение с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. Алуминиевият фозетил се придвижва възходящо и низходящо в растението, като предпазва и новия прираст между пръсканията. Притежава двойно действие – непряко, като индуцира образуването на фитоалексини и стимулира естествена имунна реакция и директно – инхибирайки образуването на енергия в клетките на патогена.

   УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

   Използвайте Луна Кеър само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

   Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

   СМЕСИМОСТ

   При развитието на продукта ЛУНА КЕЪР не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита.

  • Регистрации на ЛУНА КЕЪР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериоза

   Брашнеста мана

   Нектриален рак

   Огнен пригор

   Стемфилиум

   Струпясване

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-81 (набъбване на неразцъфналите пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериоза

   Брашнеста мана

   Нектриален рак

   Огнен пригор

   Стемфилиум

   Струпясване

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-81 (набъбване на неразцъфналите пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Нектриален рак

   Огнен пригор

   Струпясване

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 71-81 (размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване – начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)
   Брой мин/макс приложения – 3

   Интервал между приложенията – 7

   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

   100 г продукт/дка за един метър форми-ровка на короната но не повече от 300 г продукт/дк