Препарати

ЛУНА ЕКСПИРИАНС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   Луна Експирианс е локално системен фунгицид за вегетационно приложение, с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно възходящо.

   Продуктът има висока биологична активност срещу гъби от клас Аскомицети.

   УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

   Използвайте Луна Експирианс само с наземна техника с посоченото количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

   Продуктът да не се прилага с гръбна пръскачка.

   Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време. Ако максималните температури надвишават 25°С, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

   При извеждане на комбинирана борба срещу различните болести максималната доза на Луна Експирианс на дка/сезон не трябва да надвишава 200 мл/дка.

    

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Прилепители и масла се добавят накрая.

    

   ПРЕДИМСТВА

   • Много надеждна защита срещу брашнеста мана, струпясване, кафяво гниене.
   • Комплексен спектър.
   • Стабилна основа за безупречен контрол на болестите по време на съхранение на продукцията.

  • Регистрации на ЛУНА ЕКСПИРИАНС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Късно кафяво гниене

   Доза

   63 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Брашнеста мана

   Стемфилиум

   Алтернария

   Антракноза

   Пеницилийно гниене

   Сиво гниене

   Глейоспорийно гниене

   Доза

   20 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   12 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Винени сортове

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Кафяви петна

   Доза

   60 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Късно кафяво гниене

   Доза

   63 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Късно кафяво гниене

   Доза

   63 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Късно кафяво гниене

   Доза

   63 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Кафяви петна

   Доза

   60 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Брашнеста мана

   Стемфилиум

   Алтернария

   Антракноза

   Пеницилийно гниене

   Сиво гниене

   Глейоспорийно гниене

   Доза

   20 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация